Tiếng Việt | English

04/12/2021 - 19:40

Năm 2021 Đề án Đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng chỉ đạt 8%

Từ năm 2020 đến nay, việc đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng được UBND tỉnh quan tâm thực hiện. Tuy nhiên do gặp nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên kết quả thực hiện Đề án "Đưa người lao động đi làm việc nước ngoài của tỉnh còn rất khiêm tốn.

Năm 2021, Long An chỉ đạt 8% theo Đề án Đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh tư liệu

Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, Long An có 417 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, thị trường Nhật 376 lao động, thị trường Đài Loan 38 lao động và các nước khác là 3 lao động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn cho 10 lao động với tổng số tiền là 807 triệu đồng. 
Theo đó, kết quả thực hiện Đề án "Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" trong năm 2020 chỉ đạt khoảng 67% kế hoạch và mười tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 8% kế hoạch của UBND tỉnh.  
Nguyên nhân là do hoạt động tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa sâu rộng, chưa tạo được sự quan tâm, nhất là đối tượng người lao động có nhu cầu trực tiếp tham gia đi làm việc ở nước ngoài; Vẫn còn một vài doanh nghiệp tuyển dụng người lao động không thông qua các cơ quan quản lý nhà nước; Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài trình độ tay nghề, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ chưa đạt yêu cầu khi đăng ký. Và một nguyên nhân khách quan khác là do ảnh hưởng đại dịch Covid-19./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết