Tiếng Việt | English

06/01/2016 - 09:52

Nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

Tự hào truyền thống 70 năm Quốc hội (QH) Việt Nam, Đoàn Đại biểu QH (ĐBQH) Long An dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thành ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ theo luật định, xứng đáng là đại biểu của nhân dân.


Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Long An - Nguyễn Trung Thu phát biểu tại kỳ họp Quốc hội    Ảnh: Phan Hậu

Nhớ ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội

Ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, trong đó có đoạn: “Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”.

Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bằng ý chí sắt đá của một dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do vừa giành được, toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt gái trai, già trẻ đã dành trọn ngày lịch sử - ngày 6-1-1946: Toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử QH.

Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện giặc ngoài, thù trong, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hết sức khó khăn. Ở các tỉnh phía Nam, Tổng tuyển cử diễn ra dưới sự lùng ráp, khủng bố ác liệt của kẻ thù. Riêng ở Nam bộ và Nam Trung bộ, Tây Nguyên, cuộc bầu cử diễn ra vô cùng khó khăn, quyết liệt do sự đánh phá của thực dân Pháp. Ở nhiều nơi, máu của cán bộ, chiến sĩ đã đổ. Ở Tân An, Mỹ Tho, Cần Thơ,… quân đội Pháp cũng ném bom, bắn phá, làm một số người chết và bị thương. Cuộc vận động Tổng tuyển cử bầu QH nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 thật sự là một cuộc đấu tranh chính trị vô cùng khó khăn và không kém phần quyết liệt, thậm chí đổ máu để thực thi quyền dân chủ chính trị của mọi công dân nước Việt Nam độc lập, tự do ngay trong những tháng đầu cách mạng mới thành công.

Trong tổng số 333 ĐBQH, tỉnh Tân An có 2 đại biểu được nhân dân bầu ra và đại diện cho ý chí của nhân dân trong tỉnh, tiêu biểu là ĐBQH Huỳnh Văn Gấm, ông từng tham gia Cách mạng Tháng Tám ở miền Nam, làm Phó Chủ tịch Mặt trận Việt Minh tỉnh Tân An; Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách quân sự (1945-1946); ĐBQH khóa I (1946-1960), khóa II (1960-1964) và khóa III (1964-1971).

Trong quá trình công tác, ông được tặng: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam; Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc năm 1952 và 1954; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Họa sĩ Huỳnh Văn Gấm tham gia kháng chiến nhiều năm ở chiến trường miền Nam. Ông sáng tác nhiều tranh sơn mài đẹp, có giá trị cao về nghệ thuật. Năm 2000, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật.

Ngày 6-1-1946 ghi vào lịch sử Việt Nam một mốc son chói lọi. Thắng lợi Tổng tuyển cử cho thấy, quyết định sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Thắng lợi rực rỡ của cuộc Tổng tuyển cử khẳng định về mặt pháp lý quyền làm chủ của nhân dân ta, từ địa vị nô lệ đứng lên giành độc lập, tự tổ chức ra Nhà nước của mình, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Thắng lợi rực rỡ của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946) và với sự ra đời của bản Hiến pháp năm 1946 thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, là kết quả của sự gắn bó máu thịt và niềm tin sắt đá của nhân dân cả nước nói chung và đồng bào Nam bộ nói riêng với Đảng, Bác Hồ; đánh dấu một bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một QH, đó là QH của độc lập dân tộc, của thống nhất đất nước và của đại đoàn kết toàn dân.

Thắng lợi Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra triển vọng của một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một QH, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Đồng bào cử tri Long An luôn ghi lòng, tạc dạ công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc, Người tổ chức và lãnh đạo QH, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nhân dân; tưởng nhớ đến những đồng chí, đồng bào, cử tri đã bỏ mình dưới bom đạn của quân thù trước và trong ngày Tổng tuyển cử và những đóng góp to lớn của các thế hệ ĐBQH trong sự nghiệp chung của dân tộc.


ĐBQH Nguyễn Minh Lâm (bìa phải) tặng quà tết gia đình chính sách tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Phấn đấu giữ vai trò quan trọng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất

70 năm trôi qua, kể từ ngày 6-1-1946 đến nay, trong quá trình hình thành và phát triển, QH Việt Nam trải qua 13 khóa, thông qua 5 bản Hiến pháp với nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, QH Việt Nam đã có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, của nhân dân. QH Việt Nam là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và ngày nay là mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong sự nghiệp đổi mới, QH ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân; hoàn thiện hệ thống pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cùng đóng góp vào thành quả chung của QH cả nước, có tâm sức của nhiều thế hệ ĐBQH tỉnh Long An. Gần 40 năm qua, từ QH khóa VI (1976-1981) đến nay, lịch sử luôn đan xen những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đối với Long An. Kế thừa truyền thống tự hào của QH và kinh nghiệm quý báu của các vị ĐBQH tiền nhiệm, đoàn ĐBQH Long An từ khóa VI đến nay luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, để không phụ lòng tin yêu, tín nhiệm của đồng bào cử tri trong tỉnh và sự quan tâm của Đảng bộ Long An.

Các thế hệ ĐBQH của Long An có vai trò không nhỏ trong việc khích lệ, ủng hộ đổi mới nền kinh tế và nhiều ĐBQH còn thực hiện những ý tưởng đột phá, băn khoăn, trăn trở cho sự nghiệp phát triển đất nước; tham gia lãnh đạo thực hiện mục tiêu hàng đầu là ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, khôi phục, phát triển sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân. Từ trong khó khăn của những năm đầu sau giải phóng, các đại biểu cùng nhân dân trong tỉnh phát huy tính năng động, sáng tạo, táo bạo với những bước đột phá, tháo gỡ những vướng mắc của cơ chế cũ, đúc kết thực tiễn từ cách làm mới, thúc đẩy KT-XH phát triển.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, các vị ĐBQH tiền nhiệm từ khóa VIII, IX, X, XI, XII và đoàn ĐBQH tỉnh Long An khóa XIII hiện nay cùng nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi đầu trong đổi mới tư duy, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, xã hội.

Các ĐBQH Long An ngoài thực hiện nhiệm vụ của người lãnh đạo, điều hành ở các cơ quan Trung ương và địa phương còn làm tốt chức năng của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. Các hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri để phản ánh nguyện vọng của nhân dân ngày càng thiết thực. Công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật của chính quyền địa phương ngày càng tập trung và có chất lượng được cử tri và Ủy ban Thường vụ QH đánh giá cao.

Riêng trong nhiệm kỳ QH khóa XIII, đoàn ĐBQH Long An tổ chức gần 145 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến xây dựng luật, nghị quyết, nhất là việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Hiến pháp năm 2013, các dự án luật, bộ luật quan trọng khác; tổ chức trên 310 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề theo chương trình của đoàn; tổ chức 33 nội dung giám sát, khảo sát; tham gia 15 đoàn giám sát, khảo sát của Ủy ban Thường vụ QH, các Ủy ban của QH về làm việc tại Long An; tổ chức tiếp trên 300 lượt công dân; thực hiện việc tiếp nhận, chuyển, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết gần 1.100 đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Những đóng góp của đoàn ĐBQH tỉnh Long An trong các lĩnh vực hoạt động của QH được cử tri, đồng bào, đồng chí quan tâm, đánh giá tích cực.

Tự hào truyền thống 70 năm QH Việt Nam, đoàn ĐBQH Long An dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thành ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ theo luật định, xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

Mỗi vị ĐBQH luôn kề vai, sát cánh cùng với chính quyền làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình: Tăng cường tiếp công dân, không ngừng đổi mới công tác tiếp xúc cử tri sao cho thiết thực hơn, sâu sát hơn, lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng của người dân; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giám sát, nắm bắt thực tiễn phong phú của tỉnh nhà để góp tiếng nói vào ý chí, nguyện vọng chung của QH cả nước.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của QH, kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam, với niềm tin sắt đá vào chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, các ĐBQH và đồng bào cử tri Long An quyết tâm vượt qua mọi thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

Nguyễn Trung Thu - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết