Tiếng Việt | English

27/11/2023 - 11:17

Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa trong trường học

Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của Thủ tướng Chính phủ đã nêu mục tiêu: “Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

Để thực hiện mục tiêu mà đề án đặt ra, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) chú trọng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và giáo dục văn hóa ứng xử trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường.

DLA là trường đại học đa ngành, liên ngành với trình độ đại học và sau đại học các hệ đào tạo chương trình chính quy, văn bằng 2, liên kết đào tạo trong và ngoài nước, mang đến nhiều cơ hội học tập chất lượng. Tổng số sinh viên, học viên các hệ đào tạo đã tốt nghiệp từ DLA là 14.260 người. Để xây dựng DLA ngày càng uy tín, hướng đến chuỗi giá trị cốt lõi “Tri - Hành - Đạt nhân”, trường chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử và văn hóa học đường.

Văn hóa ứng xử được hiểu là cách ứng phó phù hợp của con người đối với những sự việc diễn ra trong cuộc sống, được đánh giá thông qua thái độ, lời nói, cử chỉ, hành vi, tốc độ xử trí,... Văn hóa học đường là hệ thống các chuẩn mực, các giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy, cô, quý phụ huynh và sinh viên có cách suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp trong giao tiếp với nhau.

Để hình thành và xây dựng những phẩm chất ấy, DLA xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên. Ngoài ra, trường còn tổ chức nói chuyện chuyên đề về đạo đức, lối sống; một số kỹ năng mềm cần rèn luyện; quan niệm về thành đạt;... nhằm giáo dục văn hóa học đường.

Sinh viên DLA trong ngày lễ tốt nghiệp

DLA phối hợp Tỉnh Đoàn, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, phụ huynh trong việc giáo dục văn hóa học đường qua các hoạt động: Tổ chức cho sinh viên tham gia dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sĩ; tham gia hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa;...

Trường còn có một số hoạt động tiêu biểu về giáo dục quốc tế. Cụ thể, Đoàn tình nguyện viên Pháp 10 người đến trường trao đổi về phương pháp dạy ngoại ngữ với giảng viên của trường trong 12 ngày với 30 giảng viên, sinh viên trường tham gia (năm 2014).

Để tiếp tục nâng cao năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường bổ sung các quy định về văn hóa học đường, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị,...; tổ chức học tập, tự học tập, rèn luyện bằng nhiều hình thức khác nhau qua các đoàn thể trong nhà trường; phối hợp tốt hơn mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội; tổ chức các hội thảo, tọa đàm theo khoa, ngành nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu cho Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An; đồng thời, xây dựng nội dung chi tiết về nâng cao năng lực ứng xử văn hóa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong đó, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật.

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đặt tình thương và trách nhiệm đối với sinh viên lên hàng đầu; tôn trọng ý kiến, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, học tập của sinh viên và ứng xử thân thiện, công bằng. Xác lập mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường - gia đình - xã hội, thường xuyên trao đổi để cùng phối hợp giáo dục các em. Có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, xây dựng và giữ gìn môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp,...

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được xây dựng, rèn luyện đủ đức và tài sẽ là những con đò vững chãi, đưa sinh viên tự tin vươn ra biển lớn./.

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tích cực thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ theo định hướng ứng dụng. Trong 5 năm gần đây, trường có 3 đề tài cấp tỉnh; 130 đề tài cấp trường; 95 bài đăng tạp chí khoa học trong nước; 18 bài đăng tạp chí khoa học quốc tế; 175 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và 138 bài báo khoa học của học viên; 14 hoạt động chuyển giao công nghệ.

Năm 2020, trường được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, trường cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học như sinh viên đoạt giải khuyến khích cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2020; đoạt giải Ba và giải Chuyên đề cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo tại tỉnh Đồng Tháp năm 2020;...

PGS.TS Đặng Thị Phương Phi

Chia sẻ bài viết