Tiếng Việt | English

07/09/2023 - 12:55

Nét đẹp quân nhân

Bên cạnh phát huy sức mạnh tổng hợp, không ngừng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An vững mạnh, toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, việc thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, gắn kết tình đồng chí, đồng đội cũng là cội nguồn sức mạnh góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân gặt lúa

Sự ứng xử hài hòa, chuẩn mực của cấp trên với cấp dưới, giữa chiến sĩ với chiến sĩ tạo môi trường thân thiện, thể hiện nét đẹp văn hóa của người lính trong môi trường quân đội. Ngoài ra, tặng nhà Đồng đội, nhà tình nghĩa quân - dân; quan tâm, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có hoàn cảnh khó khăn,... là những hoạt động tiếp thêm động lực, ý chí, niềm tin vượt qua mọi khó khăn cho người lính, từ đó đem trí tuệ, tâm huyết sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngoài quan tâm xây dựng cảnh quan doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp, đơn vị còn chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, tác phong và ứng xử của CBCS. Cùng với phát huy ý thức của từng cá nhân, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, giáo dục xây dựng nếp sống văn minh, nhất là ứng xử chuẩn mực giữa các quân nhân, góp phần xây dựng tình đồng chí, đồng đội, quân - dân gắn bó.

Đại úy Nguyễn Minh Nhựt - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Đơn vị quan tâm hoàn cảnh gia đình, năng khiếu, sở trường của CBCS để có sự giúp đỡ và định hướng phát triển. Chính việc rèn nghiêm đi đôi với quan tâm tư tưởng, tôn trọng bộ đội đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh”.

 

Cán bộ quan tâm, động viên, chia sẻ cùng chiến sĩ

Nhờ sự quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện bằng những việc làm đơn giản, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị và ra sức cống hiến. Binh nhất Nguyễn Quốc Khánh - Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chia sẻ: “Môi trường văn hóa lành mạnh giúp tôi học tập tốt hơn, có suy nghĩ, hành động tích cực, đúng đắn. Bên cạnh đó, cán bộ xem chiến sĩ như người em, luôn quan tâm hoàn cảnh gia đình, từng bữa ăn, nơi nghỉ của bộ đội. Tình cảm đó chính là động lực để tôi và đồng đội khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, công tác tốt”.

Nét đẹp văn hóa của CBCS LLVT tỉnh còn thể hiện trong quá trình thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Cấp trên tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cấp dưới, nhất là những việc khó để cấp dưới quyết tâm thực hiện. Điều này vừa phát huy được khả năng của từng CBCS, vừa tạo sự thi đua lành mạnh cũng như giúp chiến sĩ tự tin, gắn bó với đơn vị, hăng say học tập, rèn luyện.

Xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, làm công tác dân vận giúp dân, chung tay bảo vệ môi trường sống cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của LLVT tỉnh, thể hiện nét đẹp quân nhân. Những năm qua, LLVT tỉnh có hàng ngàn lượt CBCS tham gia làm công tác dân vận giúp dân. Với tình cảm, trách nhiệm của quân nhân, LLVT tỉnh còn nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, giúp đỡ học sinh nghèo học giỏi, xây tặng nhà Đồng đội, nhà tình nghĩa quân - dân,...

Nét đẹp quân nhân thể hiện từ những điều giản dị nhất nhưng được kết thành từ nhân cách, sự tôi rèn, môi trường văn hóa để người lính thêm vững bước quân hành./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết