Tiếng Việt | English

20/08/2018 - 21:10

Nghiêm khắc phê bình địa phương để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT

Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình các địa phương đã để xảy ra sai phạm trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.