Tiếng Việt | English

27/06/2015 - 10:26

Ngừng ngay việc thu nhiều khoản phí, lệ phí sai quy định

Bộ Tài chính nhấn mạnh như vậy nhằm chấn chỉnh việc có nhiều khoản phí, lệ phí không có trong quy định, thu cao hơn mức quy định.

 

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị chấp nhận thẻ ATM không được phép thu các phí liên quan đến việc cà thẻ - Ảnh: T.Đạm

Trong công văn vừa gửi các bộ, ngành và cơ quan trực thuộc chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính cho biết hiện ở một số địa phương có tình trạng nhiều loại phí đang được thu không có trong danh muc phí, lệ phí và có nhiều khoản phí thu cao hơn mức quy định.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định hoặc không trong danh mục phí, lệ phí.

Mặt khác, Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương, bộ ngành kết hợp với thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm pháp luật về phí, lệ phí. Tránh để xảy ra tình trạng tự đặt ra và thu các khoản gọi là phí, lệ phí không đúng chế độ.

Đồng thời, các bộ ngành địa phương kiểm tra, rà soát lại việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí, trên cơ sở đó đề xuất bãi bỏ hoặc bãi bỏ các loại phí, lệ phí không còn phù hợp.

L.Thanh

Chia sẻ bài viết