Tiếng Việt | English

11/06/2021 - 16:44

Nhà đầu tư không công khai thông tin, tiến độ dự án có thể bị yêu cầu ngưng hoạt động

Kể từ ngày dự án được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai dự án định kỳ hàng quý, năm. Đó là yêu cầu mà Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An thông tin đến các nhà đầu tư đang triển khai dự án.

Nhà đầu tư phải công khai thông tin, tiến độ dự án bảo đảm theo thời gian quy định

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An yêu cầu, nhà đầu tư phải báo cáo các nội dung về tiến độ triển khai dự án gồm các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường,  phòng cháy chữa cháy, đấu nối giao thông, tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục dự án; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đề xuất các biện pháp giải quyết, khắc phục, kế hoạch triển khai thời gian tới, vốn đầu tư thực hiện,...

Đối với dự án đầu tư trong nước báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên hệ thống quản lý dự án đầu tư của tỉnh Long An tại địa chỉ trang Web: (www.qldadt.ictlongan.vn).

Để thuận lợi cho các nhà đầu tư báo cáo, trên hệ thống đã cập nhật sơ bộ thông tin của 1.059 dự án trên địa bàn tỉnh Long An.
Đối với dự án đầu tư nước ngoài, báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tuyến trên hệ thống quản lý dự án đầu tư tại địa chỉ trang Web: (www.qldadt.ictlongan.vn).

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư phải tiến hành lắp đặt bảng thông tin dự án chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Các bảng thông tin dự án phải cập nhật thông tin tiến độ thực hiện và ghi rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan nếu dự án thực hiện không đúng tiến độ.

Nội dung của các bảng thông tin phải đầy đủ tên dự án, ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tên đơn vị chủ đầu tư; họ và tên, chức vụ, địa chỉ liên hệ, số điện thoại người đại diện để liên hệ; quy mô dự án; tổng vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu nhà đầu tư không thực hiện báo cáo tiến độ triển khai dự án, không công khai thông tin dự án sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc ngừng hoạt động dự án./.

Đức

Chia sẻ bài viết