Tiếng Việt | English

30/09/2020 - 03:15

Nhân rộng phân loại rác tại nguồn trên địa bàn TP.Tân An

Ngày 29/9, UBND tỉnh Long An tổ chức sơ kết mô hình thí điểm Phân loại rác tại nguồn tại khu phố Bình Đông 2, phường 3, TP.Tân An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh chủ trì. Đại diện lãnh đạo Tổ chức WWF-VN, Sở Tài nguyên và Môi trường, TP.Tân An và một số người dân (thực hiện mô hình thí điểm) tham dự.

Hướng đến nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn TP.Tân An

Khu phố Bình Đông 2, phường 3, TP.Tân An được chọn làm mô hình thí điểm Phân loại rác tại nguồn trên địa bàn do Tổ chức WWF-VN thực hiện. Tỉnh Long An tổ chức phát động vào ngày 01/8/2020.

Qua 7 tuần triển khai thực hiện, theo đánh giá, mô hình đạt một số kết quả khả quan. Người dân bắt đầu tham gia phân loại rác tại nguồn chiếm tỉ lệ khá cao; tỉ lệ rác tái chế cao, bao gồm 45% rác hữu cơ làm phân bón. Chất lượng rác hữu cơ được phân loại tốt, hiệu suất thu gom tốt hơn so với tính toán ban đầu. Lượng rác thải giảm, chi phí trong quá trình thu gom và xử lý giảm đáng kể.

Tại cuộc họp, một số đơn vị đóng góp các ý kiến đề xuất cũng như giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện mô hình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh yêu cầu phối hợp để nhân rộng mô hình Phân loại rác tại nguồn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh nhấn mạnh, hiệu quả bước đầu của mô hình là tín hiệu tích cực trong việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn. Sau khi tham khảo các ý kiến, tỉnh có phương án nhân rộng mô hình này ra phường 3, hướng đến toàn địa bàn TP.Tân An trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương trên địa bàn TP.Tân An tập trung phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức WWF-VN để chuẩn bị các phương án cần thiết trong việc nhân rộng. Bên cạnh đó, các khó khăn, vướng mắc liên quan được báo cáo, tổng hợp để UBND tỉnh có phương án tháo gỡ kịp thời, góp phần vào thành công chung trong việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết