Tiếng Việt | English

23/11/2015 - 05:31

Nhập khẩu máy móc thiết bị cũ có tuổi đời không quá 10 năm

Quy định về tuổi đời của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ đã qua sử dụng nhập khẩu đã được điều chỉnh tăng thêm 5 năm.

Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, thay thế cho Thông tư 20/2014/TT-BKHCN điều chỉnh một số điều khoản quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam.

Theo các quy định tại Thông tư 23, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam có tuổi đời không quá 10 năm. Thiết bị được sản xuất phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia, hoặc tiêu chuẩn G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và môi trường.

Như vậy, so với Thông tư 20, quy định về tuổi đời của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ đã qua sử dụng nhập khẩu đã được điều chỉnh tăng thêm 5 năm. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định đối với những trường hợp đặc biệt, khi doanh nghiệp đề xuất cần phải nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng có tuổi đời quá 10 năm.

Thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam có tuổi đời không quá 10 năm. (Ảnh minh họa: KT)

Thông tư 23 cũng quy định, đối với các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng, doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu khi có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu nhập khẩu thiết bị có thời gian thấp hơn 10 năm, tùy thuộc đặc thù của từng ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành quy định cần thiết và thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ biết để thống nhất quản lý.

Riêng đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư (bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng), nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định nói trên.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, cơ quan đăng ký và quyết định chủ trương đầu tư vẫn có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng, trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết