Tiếng Việt | English

29/03/2016 - 10:37

Tân Thạnh-Long An:

Nhơn Hòa Lập: Giữ vững danh hiệu xã văn hóa

Năm 2011, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đạt danh hiệu xã văn hóa. Phát huy kết quả đó, Nhơn Hòa Lập củng cố, nâng cấp diện mạo xã văn hóa góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tiến tới xã nông thôn mới.

Đồng lòng giữ vững danh hiệu xã văn hóa

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa Lập - Nguyễn Thị Đông Hà chia sẻ: “Đạt danh hiệu xã văn hóa đã khó, giữ vững danh hiệu xã văn hóa càng khó khăn hơn. Vì vậy hằng năm, Đảng ủy, HĐND xã luôn có nghị quyết chuyên đề về xây dựng và giữ vững các tiêu chí xã văn hóa. Ban chỉ đạo xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn bộ máy và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, nhất là tranh thủ sự ủng hộ của người dân. Xã tiếp tục biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa nhằm tạo động lực cho nhiều người cùng tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao mức sống cho người dân và làm nền tảng xây dựng xã nông thôn mới”.

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng khang trang góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Sau hơn 4 năm được công nhận xã văn hóa, Nhơn Hòa Lập có sự đổi mới qua từng năm. Hiện nay, khu trung tâm hành chính xã được xây dựng khang trang sạch đẹp, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh… Trình độ nhận thức của người dân được nâng lên, đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Hằng năm, số hộ đăng ký gia đình văn hóa đạt 100%, qua bình xét đạt trung bình trên 97%. 

Anh Lê Thanh Toàn Em, ở ấp Huỳnh Hớn cho biết: “Thông qua trạm truyền thanh ở các ấp, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân rất nhanh, từ đó, người dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng hàng rào, cột cờ, hiến đất làm đường,… Chúng tôi rất vinh dự khi nhiều năm qua xã giữ vững danh hiệu xã văn hóa”.

Tiến tới xây dựng xã nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hòa Lập - Lữ Minh Hải cho biết: “Đạt và giữ vững được danh hiệu xã văn hóa là tiền đề để xã tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới. Hiện nay, Nhơn Hòa Lập đã hoàn thành 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Với những tiêu chí chưa đạt, xã có kế hoạch, lộ trình để hoàn thành. Đảng ủy, HĐND, UBND tổ chức lấy ý kiến trao đổi với người dân trong việc xây dựng nông thôn mới”.

Tuy Nhơn Hòa Lập đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhưng hằng năm thu nhập bình quân đầu người tăng lên, đạt 38,5 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn 37 hộ, chiếm 2,35% (theo chuẩn nghèo cũ); 92,1% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh,…

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, ngụ ấp Nguyễn Tán chia sẻ: “Trước đây, người dân xã Nhơn Hòa Lập chủ yếu sống bằng nghề nông, làm ăn riêng lẻ, đời sống còn nhiều khó khăn. Từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, xã được đầu tư xây dựng hạ tầng điện, đường, trường học, trạm xá. Các gia đình chính sách được quan tâm, chăm lo cuộc sống. Các tổ hợp tác sản xuất được hình thành góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng thu nhập cho người dân”.

Giữ vững danh hiệu xã văn hóa để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới, Nhơn Hòa Lập đang đổi thay từng ngày, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Đó chính là sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết