Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 09:33

Long An

Niềm tin vào Đại hội với bước đột phá và sức bật mới!

 

Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Long An. Trong những ngày giữa tháng mười này, khắp nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ở các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trong tỉnh với nhiều khẩu hiệu cùng cờ Tổ quốc, cờ Đảng phất phới tung bay hòa với nét mặt hân hoan, rạng rỡ của những người con Long An chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Bầu không khí phấn chấn trước sự phát triển không ngừng của quê nhà sau 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 lan tỏa khắp nơi và tinh thần hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) với niềm tin vững chắc.

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2010-2015, bên cạnh thuận lợi, tỉnh gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Long An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, với quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu; điểm nổi bật là 4 chương trình đột phá, 9 công trình trọng điểm được tập trung triển khai thực hiện bằng cả tổng lực và đạt những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Cùng với những chuyển biến tích cực về KT-XH, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân có nhiều tiến bộ.

Hiệu quả sức mạnh tổng hợp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân được phát huy. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường qua hệ thống công tác dân vận của Đảng, chính quyền, nhất là tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cùng với nhiều cơ chế, chính sách của Nhà nước tiếp tục được hoàn thiện,... Từ đó, phát huy vai trò làm chủ, huy động nguồn lực to lớn của nhân dân cho đầu tư phát triển KT-XH; thu nhập, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện, nâng cao; bộ mặt tỉnh nhà khởi sắc rõ nét; niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với Đảng bộ được củng cố, giữ vững, nâng cao;... Đó là thước đo thực tiễn sinh động về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và ý thức trách nhiệm vì dân phục vụ của Đảng bộ cùng hệ thống chính trị tỉnh nhà.

Hôm nay, ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh khai mạc, hơn 39.000 đảng viên cùng nhân dân Long An đang hướng về ĐH với nhiều kỳ vọng và đặt trọn niềm tin vào 348 đại biểu - những đảng viên ưu tú nhất với trách nhiệm cao cả và trí tuệ, năng lực tiêu biểu của mình sẽ đóng góp và đề ra những quyết sách chính trị đúng đắn, phù hợp, tạo bước đột phá mới, để mỗi kỳ ĐH Đảng bộ, Long An có thêm sức bật mới, bước phát triển mạnh mẽ nhằm bắt kịp nhịp sống thời đại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời, sáng suốt chọn và bầu ra ban chấp hành gồm những đảng viên tiêu biểu nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chính trị nhạy bén, đủ đức - tài, thật sự là hạt nhân của hạt nhân chính trị quy tụ sức mạnh toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà, phát huy tối đa nội lực, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài nhằm xây dựng nền tảng bảo đảm cho Long An phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Toàn thể đảng viên của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Long An đang hướng về ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) với niềm tin - ĐH sẽ thành công tốt đẹp với những đột phá mới nhằm tạo sức bật mới cho tỉnh nhà!

Long An

Chia sẻ bài viết