Tiếng Việt | English

11/07/2015 - 04:44

Nợ xấu trên 55%, Southern Bank báo cáo chỉ 3%

Kiểm toán Nhà nước cho biết, nguyên nhân do Southern Bank không chuyển nợ xấu theo kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Tại Báo cáo kiểm toán 2014 vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố sáng nay có dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết, tỷ lệ nợ xấu thực tế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (Southern Bank) năm 2013 cao hơn rất nhiều lần so với con số mà ngân hàng này báo cáo.

Cụ thể, tới ngày 30/6/2012, tỷ lệ nợ xấu của Southern bank là 45,6%, tháng 11/2013 là 55,31% nhưng PNB chỉ báo cáo tỷ lệ nợ xấu tháng 12/2013 là 3,39%, do ngân hàng không chuyển nợ xấu theo kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Đây là một trong số các dẫn chứng chứng minh cho đánh giá của Kiểm toán Nhà nước: Mặc dù có những tín hiệu tốt nhưng hoạt động ngân hàng vẫn đối mặt với nhiều thách thức, như chất lượng tín dụng chưa thực sự được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu có dấu hiệu giảm nhưng vẫn ở mức cao (theo báo cáo của NHNN, đến 31/12/2013 dư nợ xấu toàn hệ thống là 116.494,7 tỷ đồng, bằng 3,61% dư nợ, giảm 1,62% so với năm 2012; nếu phân loại nợ theo nhóm nợ cao nhất theo thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng của NHNN thì nợ xấu cuối tháng 12 là 5,66% và bắt đầu giảm từ tháng 11/2013).

Đồng thời, nợ xấu chưa được báo cáo, phân loại và đánh giá đầy đủ; NHNN chậm triển khai tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt, chưa tổ chức hệ thống kiểm tra, soát xét dữ liệu về giao dịch trên thị trường liên ngân hàng do các tổ chức tín dụng cung cấp, đảm bảo số liệu tin cậy phục vụ điều hành chính sách tiền tệ; một số nội dung cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng thực hiện chưa phù hợp…/.

Xuân Thân/VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích