Tiếng Việt | English

20/04/2024 - 06:50

Nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước, tỉnh Long An đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, huy động được sức mạnh toàn dân, góp phần cùng địa phương phát triển KT-XH, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày thêm vững chắc.

Huy động sức mạnh toàn dân

Điểm nổi bật của UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước nhiệm kỳ qua là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước - Nguyễn Thị Kim Cương, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQ Việt Nam huyện tập trung vào việc tập hợp, phát huy quyền làm chủ của quần chúng Nhân dân; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chủ động đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, tuyên truyền, vận động Nhân dân; phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu các đoàn thể, các chức sắc tôn giáo.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo khí thế thi đua sôi nổi

Với phương châm phát huy tính tự quản trong Nhân dân, lấy hiệu quả và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục đích, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu, rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Qua đó, góp phần tích cực trong việc hoàn thành, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh trên địa bàn.

MTTQ các cấp trong huyện Cần Đước tích cực vận động xã hội hóa kinh phí tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Minh chứng rõ nét nhất trong việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. MTTQ các cấp kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài huyện đóng góp hơn 2,1 tỉ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm với số tiền hơn 18 tỉ đồng. Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Từ các nguồn lực vận động, 5 năm qua, ngoài hỗ trợ vốn để sản xuất, làm kinh tế, MTTQ các cấp tặng hơn 76.000 phần quà vào dịp lễ, tết cho người nghèo với tổng trị giá hơn 34,6 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 187 căn, sửa chữa 129 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân gặp khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 11,2 tỉ đồng.

Qua thực hiện mô hình Mỗi khu dân cư một công trình, người dân đóng góp 49 tỉ đồng, hiến hơn 144.000m2 đất và hơn 1.900 ngày công lao động. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào chiều sâu, ý thức tiêu dùng hàng Việt trong các tầng lớp Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, phát động trong các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện. Hiện có 44 mô hình đoàn kết sáng tạo được triển khai tại địa phương, có 5 mô hình được giới thiệu lên cấp trên: Sản suất thủ công đan giỏ nhựa với thiết kế hoa văn, Máy ép cám viên, Cải tiến bình xịt thuốc gạt tay sang phun tự động, Chăn nuôi gà đẻ trứng nhốt chuồng bằng hình thức tự động hóa, Máy cày có nhiều chức năng.

Tích cực chăm lo đời sống người dân

Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, tình hình chính trị ổn định, KT-XH của thị trấn có sự phát triển; quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước - Lê Minh Tuấn chia sẻ: “Hàng năm, UBMTTQ Việt Nam thị trấn đều xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện tốt các nội dung vì người nghèo. 5 năm qua, đã xây dựng được 31 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa và sửa chữa 15 căn nhà tổng kinh phí hơn 3,48 tỉ đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất 14 trường hợp với số tiền 70 triệu đồng; phối hợp vận động, tiếp nhận và trao tặng hơn 8.000 phần quà, tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo thị trấn từ 32 hộ, chiếm 0,95% (năm 2019) xuống còn 14 hộ, chiếm 0,42% (năm 2024)”.

Mô hình Mỗi tổ chức, cá nhân thành viên Mặt trận gắn với một địa chỉ nhân đạo được UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cần Đước triển khai hiệu quả

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam thị trấn phối hợp bảo trợ xã hội hàng tháng cho 9 hộ dân. Thực hiện mô hình Mỗi tổ chức, cá nhân thành viên Mặt trận gắn với một địa chỉ nhân đạo, UBMTTQ Việt Nam thị trấn triển khai cho các tổ chức thành viên đăng ký thực hiện hỗ trợ ít nhất 1 địa chỉ nhân đạo cụ thể, số tiền hỗ trợ hàng tháng từ 300.000 đồng/hộ trở lên. Đến nay, đã tổ chức hỗ trợ cho 22 địa chỉ cụ thể với số tiền 8,2 triệu đồng.

Từ thực tiễn và hiệu quả của các phong trào thi đua đã khẳng định hệ thống MTTQ các cấp huyện Cần Đước có những đóng góp to lớn vào việc huy động sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực đối với quá trình phát triển của địa phương. Qua đó, khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Thùy Minh

Chia sẻ bài viết