Tiếng Việt | English

05/06/2024 - 18:43

Ông Nguyễn Xuân Hợp tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng nhiệm kỳ 2024 - 2029  

Qua 2 ngày (04 và 05/6), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng, tỉnh Long An diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Xuân Hợp tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã hiệp thương cử 57 đại biểu tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng nhiệm kỳ 2024 - 2029Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện Tân Hưng tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, 10/10 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm mang lại ý nghĩa thiết thực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng trao sinh kế cho hộ nghèo

UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” được hơn 6,5 tỉ đồng, xây mới 165 căn và sửa chữa 25 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, hộ gia đình khó khăn; trao tặng hơn 21.000 phần quà nhân các dịp lễ, tết với số tiền hơn 25 tỉ đồng.

Hàng năm, MTTQ tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn, tạo sự gắn bó, đoàn kết, không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo và người uy tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng đề ra 10 chỉ tiêu: Hàng năm, có 95% trở lên các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển KT-XH; 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong huyện đều được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết và giúp đỡ thường xuyên; phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo có đất ở trên địa bàn huyện và hàng năm hỗ trợ, sửa chữa, xây dựng mới kịp thời đến cuối nhiệm kỳ không còn nhà tạm,…

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp phát biểu tại đại hội

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp ghi nhận, biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp trong huyện Tân Hưng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bà đề nghị, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã hiệp thương cử 57 đại biểu tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Ông Nguyễn Xuân Hợp tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện và bà Phan Thị Ngọc Thất tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 12 tập thể, 24 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết