Tiếng Việt | English

13/10/2020 - 10:40

Phấn đấu đến năm 2025, Long An giữ vững vị trí là một trong những tỉnh, thành đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Lãnh đạo tỉnh biểu dương, tặng quà doanh nghiệp có thành tích sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng Long An phát triển KT-XH

Lãnh đạo tỉnh biểu dương, tặng quà doanh nghiệp có thành tích sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng Long An phát triển KT-XH

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới về tư duy, phương pháp điều hành; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực khơi thông những điểm nghẽn, tận dụng và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững nên đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hàng năm luôn duy trì ở mức khá cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 ước khoảng 9,11%/năm, vượt kế hoạch và cao hơn tốc độ tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) (tốc độ tăng của vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,84%/năm).

Quy mô GRDP giai đoạn 2016-2020 ước đạt 546.834 tỉ đồng (dẫn đầu ĐBSCL về quy mô GRDP), gấp 1,8 lần giai đoạn 2011-2015 của tỉnh. GRDP bình quân đầu người ước đạt 77 triệu đồng/năm (gấp 1,5 lần so với năm 2015), cao hơn mức bình quân của vùng ĐBSCL (bình quân của vùng là 56,31 triệu đồng/người/năm) và đứng thứ 2 trong vùng, chỉ sau Cần Thơ (ước GRDP bình quân đầu người của Cần Thơ giai đoạn 2016-2020 là 96,09 triệu đồng/năm).

Tổng giá trị xuất khẩu trong 5 năm qua, Long An luôn dẫn đầu ĐBSCL, ước giai đoạn 2016-2020 đạt 25.928 triệu đô la Mỹ, chiếm 29,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả vùng.

Công nhân Công ty TNHH Sáng Việt, huyện Bến Lức đang sản xuất (Ảnh: Mai Hương)

Công nhân Công ty TNHH Sáng Việt, huyện Bến Lức đang sản xuất (Ảnh: Mai Hương)

Cũng trong nhiệm kỳ qua, với các chiến lược đột phá, Long An đã tạo được niềm tin và trở thành nơi ưu tiên lựa chọn của các nhà đầu tư. 5 năm qua, hiệu quả thu hút đầu tư không ngừng gia tăng, quy mô vốn và chất lượng dự án tăng, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; nâng cao trình độ, năng lực sản xuất; tăng thu ngân sách nhà nước, nâng cao vị thế và uy tín của Long An.

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 9/2020, tỉnh thu hút thêm hơn 7.900 doanh nghiệp đăng ký mới, hơn 1.000 dự án đầu tư trong nước và hơn 400 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Long An hiện đang dẫn đầu ĐBSCL về thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.074 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 6,5 tỉ đô la Mỹ; có 1.990 dự án trong nước được cấp chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký gần 231.990 tỉ đồng và là ngôi nhà chung của trên 12.300 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 324.700 tỉ đồng; tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động và đóng góp khá cao vào ngân sách tỉnh.

Những thành quả đã đạt trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để Long An đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sớm vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng Long An phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 là phấn đấu đến năm 2025, giữ vững vị trí là một trong những tỉnh đứng đầu vùng ĐBSCL và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An

Chia sẻ bài viết