Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 17:06

Phân luồng học sinh – tạo nguồn nhân lực phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội  

Ngày 30/6, Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An tổ chức Hội thảo Hội Cựu giáo chức với phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh – Tôn Thọ Nuôi chủ trì.

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh – Tôn Thọ Nuôi chủ trì hội thảo

Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS là mang ý nghĩa quan trọng, góp phần cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và đất nước nói chung. Tuy nhiên, công tác phân luồng học sinh của Long An chưa đạt kết quả như mong muốn.

Trong đó, nguyên nhân do học sinh, phụ huynh học sinh chưa nắm được chủ trương về phân luồng học sinh, định hướng nghề nghiệp, từ đó chưa có lựa chọn hướng đi tương lai phù hợp với năng lực học sinh và nhu cầu xã hội. Nhiều học sinh chọn học tiếp lên THPT và không theo kịp chương trình dẫn đến bỏ học, gây lãng phí tiền, thời gian. Nếu lựa chọn đúng, trong đó có chọn học nghề, các em có hướng đi phù hợp với năng lực, sở thích của mình.

Để công tác phân luồng đạt hiệu quả, cần có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt các trường học, cơ sở dạy nghề, giúp thay đổi nhận thức của phụ huynh học sinh về học nghề. Tùy vào năng lực, sở trường, nguyện vọng của học sinh, các trường học và phụ huynh học sinh định hướng các em chọn hướng đi tương lai phù hợp sau khi tốt nghiệp THCS. Trong đó, học nghề phải là một trong những lựa chọn được quan tâm.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Võ Lê Tuấn tham gia thảo luận về các giải pháp thực hiện phân luồng học sinh

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Trong đó, công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh, phụ huynh hiểu được ý nghĩa của phân luồng là một trong những nội dung quan trọng. Các trường THCS phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở dạy nghề đến tư vấn trực tiếp cho học sinh, phụ huynh học sinh về các ngành nghề đang là nhu cầu xã hội hiện nay, các chế độ chính sách khi học nghề,… Cơ sở dạy nghề tổ chức nhiều chuyến tham quan trường để học sinh trực tiếp tìm hiểu điều kiện học tập, các ngành nghề đang dạy ở trường,… Đặc biệt, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp cơ quan truyền thông, tuyên truyền về các gương học nghề thành đạt, lợi ích của học sinh tốt nghiệp THCS chọn học nghề,… giúp xã hội thay đổi quan niệm “trọng thầy hơn thợ”,….

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh – Tôn Thọ Nuôi khẳng định, phân luồng học sinh là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong hoạt động giáo dục. Hội Cựu giáo chức các cấp trong tỉnh không đứng ngoài cuộc mà nỗ lực tham gia tuyên truyền, góp tiếng nói trong người dân, từ đó tạo sự đồng thuận của xã hội có cái nhìn đúng, rõ về phân luồng học sinh, đặc biệt là lựa chọn học nghề sau khi tốt nghiệp THCS,.../.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết