Tiếng Việt | English

17/10/2015 - 14:52

Phân tầng, xếp hạng trường đại học: Đâu là tiêu chí?

Theo các chuyên gia, việc thực hiện phân tầng, xếp hạng trường đại học cần có tiêu chí đảm bảo sự khách quan, khoa học.

Ngày 25/10 tới, Nghị định 73 năm 2015 của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ