Tiếng Việt | English

22/01/2021 - 18:32

Phát động phong trào “nhân dân Đức Hòa chung tay xử lý rác thải, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”

Ngày 22/01, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức lễ phát động phong trào “nhân dân Đức Hòa chung tay xử lý rác thải, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp". Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy, hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, học sinh và người dân trên địa bàn huyện tham dự.

Đức Hòa tổ chức phát động

Tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện - Liêu Văn Bùng đã kêu gọi mọi người cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành động vì môi trường. Cụ thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu lượng rác thải, tăng cường tái sử dụng đến cộng đồng và người dân. 

Đồng thời, vận động nhân dân từ bỏ hành vi, thói quen vứt rác thải trái quy định, khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Liêu Văn Bùng cùng đoàn viên thanh niên tham gia thu gom rác, bảo vệ môi trường

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, học sinh huyện Đức hòa đã tổ chức thành 2 đoàn ra quân thu gom rác thải tuyến Đường 3/2 đoạn từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh - đường Nguyễn Thị Hạnh và diễu hành tuyên truyền tại trung tâm huyện theo lộ trình từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh đến Đường tỉnh 823 - Đường tỉnh 825 - Chợ Bàu Trai - Đường 3/2.

Tổ chức diễu hành

Thông qua hoạt động sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với các ngành, các cấp, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong việc không vứt rác thải sai nơi quy định; cùng nhau chung tay xử lý rác thải, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết