Tiếng Việt | English

02/11/2015 - 08:38

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng cuộc sống mới

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống đoàn kết luôn được phát huy, hun đúc, kết tinh nên những thành quả to lớn như ngày nay. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tinh thần đoàn kết được phát huy cao độ, góp phần làm nên những chiến công oanh liệt của dân tộc trước những cường quốc hàng đầu.

Phát huy truyền thống đoàn kết, hằng năm, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11) cả nước tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ngày hội chính là dịp đề cao những giá trị, bài học về tinh thần đoàn kết, thông qua đó, UBMTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; cùng tự nguyện đóng góp công sức xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,...

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức hằng năm là cơ hội để cán bộ, nhân dân gặp gỡ, giao lưu, tham gia các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đây là dịp để mọi người rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, xây dựng quy ước, hương ước, để nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng và tổ chức cuộc sống của cộng đồng,...

Ngày hội còn là dịp biểu dương những cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ngày hội còn đánh giá hiệu quả Ngày Vì người nghèo cũng như tặng nhà, quà cho một số hộ nghèo,... Rõ ràng, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” mang nhiều ý nghĩa, vừa phát huy truyền thống tốt đẹp, nội lực trong nhân dân, vừa mang tính cộng đồng, tính nhân văn rất cao. Tất cả đều có chung điểm hội tụ là củng cố tình làng nghĩa xóm, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc để cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngày càng tươi đẹp hơn.

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm cũng là dịp giữ gìn, củng cố, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, để truyền thống của ông cha hòa quyện cùng các phong trào hành động cách mạng góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc./.

Kim Quy
 

 

Chia sẻ bài viết