Tiếng Việt | English

08/10/2015 - 16:36

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương kiểm tra tại Long An

 

Lễ đón bằng công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa 

Chiều nay, ngày 8-10-2015, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương - Lâm Kiết Tường cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Long An.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Theo báo cáo, thời gian qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá tốt, đặc biệt là phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, đạt 44,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Quang cảnh buổi làm việc

Phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa cũng mang lại nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Hiện tại, có 96,4% ấp, khu phố văn hóa được công nhận lại và công nhận mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng hằng năm và chiếm 96,1%.

Toàn tỉnh có 110/192 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng khang trang, kiên cố. Riêng hệ thống nhà văn hóa ấp, khu phố hiện có 673 nhà kiên cố, 115 nhà văn hóa bán kiên cố với tỷ lệ hơn 76%. Những thiết chế văn hóa này là nơi sinh hoạt của hệ thống chính trị, người dân địa phương. 

Phong trào được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn qua việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, trạm,…) khang trang, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới.

 Qua thực hiện phong trào, người dân nâng cao ý thức cùng đóng góp nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, góp phần thay đổi diện mạo làng quê

Phong trào cũng làm chuyển biến nhận thức của người dân nhằm giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc như: Tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,...

Bên cạnh những kết quả, hiện nay, một vài địa phương khi được công nhận đã thỏa mãn, buông lỏng các hoạt động nâng chất, thiếu quan tâm đến chất lượng phong trào.

Để giữ vững, nâng chất phong trào, trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh tiếp tục đưa ra những chỉ tiêu thực hiện: Giữ vững và công nhận mới trên 90% ấp, khu phố văn hóa; 70% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; thu hút trên 50% trở lên số người dân tham gia hoạt động văn hóa, thể thao...

Qua buổi làm việc, ông Lâm Kiết Tường đánh giá cao những kết quả đã đạt của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và đề nghị tỉnh nên chú trọng nâng chất phong trào để hiệu quả bền vững./.

Thùy Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích