Tiếng Việt | English

04/07/2024 - 15:53

Phát triển giáo dục STEM trong tiểu học

Ngày 04/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học năm học 2023-2024. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Hồng Phúc dự.

Năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thí điểm giáo dục STEM tại 5 huyện, thị xã, thành phố đại diện cho các vùng KT-XH đặc trưng của tỉnh gồm các huyện: Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, TP.Tân An và thị xã Kiến Tường. Mỗi huyện, thị xã, thành phố triển khai thí điểm giáo dục STEM ở 5 trường tiểu học.

Qua 1 năm học, công tác thí điểm giáo dục STEM tại các địa phương được tổ chức nghiêm túc, đạt kết quả và có sức lan tỏa cao. Giáo dục STEM bước đầu hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết cho học sinh, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Thực hiện giáo dục STEM, các cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học được tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp giáo dục STEM; tham gia giao lưu các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các trường tiểu học tăng cường giáo dục học sinh sử dụng các vật liệu tái chế, các nguồn tài nguyên sẵn có, thân thiện với môi trường của địa phương để làm vật liệu, dụng cụ để tổ chức các bài học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM với nhiều hình thức linh hoạt sáng tạo,…

Mô hình giáo dục STEM của học sinh tiểu học

Qua các bài học STEM, học sinh được trải nghiệm kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn cuộc sống. Học sinh hứng thú, sáng tạo và tích lũy được nhiều kỹ năng thông qua bài học STEM như tư duy logic, giải quyết vấn đề, kỹ năng truyền đạt thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu ứng dụng,…

Thông qua các nội dung STEM, học sinh biết liên kết kiến thức về Toán học, Khoa học công nghệ, Mỹ thuật để giải quyết vấn đề thực tiễn một cách sáng tạo. Học sinh biết quản lý, sử dụng các sản phẩm do chính mình làm ra góp phần hình thành và phát triển năng lực STEM. Trong mỗi bài học, các em tích cực hợp tác, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Hồng Phúc kết luận hội nghị

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Hồng Phúc đề nghị, các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học tiếp tục phát huy các kết quả đạt được qua quá trình triển khai, thực hiện thí điểm giáo dục STEM; tổ chức xây dựng các mô hình triển khai, thực hiện giáo dục STEM cấp tiểu học tại các trường tiểu học trong toàn tỉnh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn trên cơ sở nghiên cứu bài học STEM cũng như tổ chức hoạt động STEM để giáo viên tiếp cận trước những phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và thực hiện giáo dục STEM đạt hiệu quả;…/.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết