Tiếng Việt | English

05/06/2024 - 08:28

Phụ nữ thị trấn Bến Lức - Góp phần xây dựng đô thị văn minh

Hội viên (HV), phụ nữ (PN) trên địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Hội Liên hiệp PN thị trấn Bến Lức hướng dẫn chi hội PN các khu phố về xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Qua đó, nhiều mô hình được HV triển khai, nhân rộng và mang lại hiệu quả như Chung tay dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Mô hình này góp phần nâng cao nhận thức của HV, PN và người dân địa phương trong việc thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, bảo vệ môi trường.

Chị Bùi Thị Lài (khu phố 5, thị trấn Bến Lức) cho biết: “Từ sự tuyên truyền, vận động của Hội, tôi hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng đô thị văn minh nên tích cực tham gia bằng những việc làm như trồng hoa, cắt tỉa hàng rào cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Chi hội Phụ nữ khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức ra quân vệ sinh môi trường

Bên cạnh đó, PN thị trấn Bến Lức còn chủ động triển khai các nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong đó, nổi bật là duy trì hiệu quả Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, hỗ trợ chị em thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng nếp sống văn hóa, có tinh thần đoàn kết, giúp nhau, thường xuyên vận động, góp tiền hỗ trợ, tạo điều kiện để HV, PN có hoàn cảnh khó khăn có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp PN thị trấn Bến Lức - Lê Thị Huỳnh Điệp cho biết: “Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của HV, PN và gia đình.

Những việc làm thiết thực của PN trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường,... đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương. Thời gian tới, Hội tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều hoạt động để công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào đời sống”./.

Phụ nữ Bến Lức đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng

Phụ nữ Bến Lức đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng 

Những năm gần đây, huyện Bến Lức triển khai nhiều dự án lớn. Trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều người còn băn khoăn về phương án đền bù sau khi bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Việt Hằng - Kim Phượng

Chia sẻ bài viết