Tiếng Việt | English

12/06/2019 - 14:32

Phước Vĩnh Đông phát huy tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững

"Long An nói chung, xã Phước Vĩnh Đông nói riêng phát huy tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững"- Đây là đánh giá của Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo - Chu Thị Hạnh trong cuộc giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào ngày 12/6.

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo - Chu Thị Hạnh phát biểu tại cuộc giám sát

Xã Phước Vĩnh Đông là xã bãi ngang, người dân sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Năm 2016, toàn xã có trên 20,94% hộ nghèo. Thực hiện theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xã được hỗ trợ trên 55,5 tỉ đồng xây dựng hạ tầng giai đoạn 2016 - 2019, trong đó, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ trên 4 tỉ đồng; nguồn vốn tỉnh và huyện gần 50 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 1,5 tỉ đồng. 

Ngoài ra, xã còn được hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng các mô hình giảm nghèo: Nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi gia cầm và dự án "Nhân rộng mô hình vốn sinh kế". Thực hiện chính sách cho vay hộ nghèo, cận nghèo, đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 924 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, với tổng số tiền trên 31 tỉ đồng. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm qua từng năm. Đến nay, toàn xã còn 4,7% hộ nghèo. Qua đó, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững ở xã cũng còn nhiều khó khăn: Kinh phí đầu tư cho chương trình còn hạn chế; một số người nghèo còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, không có ý thức vươn lên thoát nghèo,...

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo - Chu Thị Hạnh đánh giá tỉnh Long An nói chung, xã Phước Vĩnh Đông nói riêng phát huy tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền và đưa các chính sách, chương trình giảm nghèo đến người dân; rà soát đánh giá tỷ lệ hộ nghèo đúng thực tế. Riêng xã Phước Vĩnh Đông tiếp tục được hưởng các chương trình thuộc xã bãi ngang đến năm 2020./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết