Tiếng Việt | English

02/01/2019 - 14:59

Đẩy mạnh truyền thông về công tác giảm nghèo

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, truyền thông về giảm nghèo có vai trò rất quan trọng, góp phần làm người nghèo thay đổi nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, từ đó quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xác định vai trò quan trọng của công tác truyền thông về giảm nghèo, chính quyền các cấp, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền. Qua đó, truyền tải nhiều thông tin, góp phần giúp người dân nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững. 

Những phóng viên, nhà báo luôn bám sát cơ sở để có nhiều bài viết liên quan đến phát triển sản xuất, giảm nghèo ở các địa phương

Công tác truyền thông cũng góp phần tăng trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương và người dân về công tác giảm nghèo. Qua thông tin, truyền thông đã kịp thời phát hiện, giới thiệu, nhân rộng những cách làm sáng tạo , kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình hay, tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, thoát nghèo; nhất là truyền tải thông điệp nêu cao ý thức vươn lên thoát nghèo của từng hộ nghèo, cận nghèo;…

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Hoa Thanh Niên, để làm tốt công tác giảm nghèo, phải nâng cao nhận thức cho hộ nghèo, quyết tâm thoát nghèo. Khi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác giảm nghèo thì những chính sách, chương trình hỗ trợ vốn, con giống,... sẽ phát huy hiệu quả.

“Những năm qua, nhờ công tác truyền thông đã giúp người nghèo, cận nghèo tiếp cận thông tin để áp dụng vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, lợi nhuận. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức của hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu, nỗ lực thoát nghèo” - Giám đốc Hợp tác xã Rạch Bộng, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ - Huỳnh Văn Phú cho biết. 

Từ công tác truyền thông góp phần giúp người dân tiếp cận những mô hình sản xuất hiệu quả để áp dụng, thực hiện

Truyền thông về công tác giảm nghèo được các ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện. Trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, công tác tuyên truyền, thông tin về giảm nghèo được thực hiện thường xuyên. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An - Phạm Văn Dũng cho biết: “Nội dung về công tác giảm nghèo luôn được đơn vị quan tâm chuyển tải đến khán, thính giả. Nhiều phóng sự, chuyên đề với nội dung phong phú về sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội,... mang lại hiệu ứng xã hội cao”.

Đặc biệt, các chương trình của đài cũng xoáy sâu vào xu hướng sản xuất nông nghiệp theo quy trình sạch, ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ vốn, khoa học - kỹ thuật,... Ngoài nội dung về những mô hình sản xuất hiệu quả, cách làm sáng tạo, nhân vật điển hình trong sản xuất, kinh doanh,... để nhân rộng thì các tin, bài, phóng sự cũng kịp thời nêu lên những khó khăn, bất cập trong công tác giảm nghèo, những khó khăn về đầu ra của nông sản. Cùng với đó là mạnh dạn phê phán sự trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo của một số hộ nghèo. 

Thời gian qua, giá heo có nhiều biến động, có thời điểm xuống rất thấp thì báo chí cũng kịp thời phản ánh và có những phân tích, định hướng giúp người chăn nuôi

Báo Long An rất chú trọng đến thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo. Báo có những chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công nghiệp; gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh; hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống,... Ngoài ra, báo cũng phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện những nội dung về giảm nghèo.

Để nội dung đa chiều, sát thực tế, Báo Long An chú trọng đến công tác phản biện những bất cập, hạn chế, cảnh báo nguy cơ, có nhiều bài viết sâu để cảnh báo về những rủi ro trong việc nhiều người ồ ạt nuôi cá tra giống ở một số khu vực Đồng Tháp Mười. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án công nghiệp, dân cư được đầu tư xây dựng, Báo Long An cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống, giải quyết việc làm cho những người nông dân có đất sản xuất bị thu hồi.

Để thông tin đăng tải được phổ biến rộng rãi, đa dạng đối tượng tiếp cận, báo chú trọng công tác phát hành báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng vùng sâu, vùng xa, xã biên giới.

Đánh giá về công tác giảm nghèo tại tỉnh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Hoa Thanh Niên cho rằng: “Thời gian qua, công tác truyền thông giảm nghèo được các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của tỉnh. Xác định công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân là một chương trình lớn nên thời gian tới, sở tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành, nhất là với các cơ quan truyền thông, báo chí để thực hiện tốt truyền thông về giảm nghèo, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo của tỉnh”./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết