Tiếng Việt | English

28/10/2015 - 09:45

Quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở

“Quá tải” là thực trạng phổ biến ở hầu hết các bệnh viện lớn hiện nay. Chuyện 2-3 bệnh nhân được “biên chế” chung 1 giường bệnh hoặc phải nằm ngoài hành lang vốn không còn xa lạ ở nơi này. Có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là người dân không tin tưởng vào mạng lưới y tế tuyến cơ sở, họ sẵn sàng chịu tốn kém chi phí để được khám, chữa bệnh ở tuyến trên, mặc dù bị bệnh nhẹ. Như vậy, vấn đề đặt ra là phải quan tâm củng cố, nâng chất, phát triển mạng lưới y tế cơ sở để đủ sức gánh vác nhiệm vụ phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo uy tín, lòng tin trong nhân dân.

Y tế cơ sở được hiểu là hệ thống các trạm y tế xã, phường, thị trấn, được xác định là “xương sống” của hệ thống y tế nước ta. Nó đóng vai trò quan trọng bởi là tuyến y tế gần dân nhất, bảo đảm cho người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp nhất, là nơi trực tiếp làm nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội,...

Trong thời gian qua, tỉnh Long An rất quan tâm đến ngành Y tế nói chung và y tế cơ sở nói riêng. Có rất nhiều chương trình, dự án được tập trung cho y tế tuyến cơ sở: Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp mạng lưới y tế; thực hiện tốt chế độ, chính sách phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đào tạo, tăng cường đội ngũ y tế tuyến cơ sở, tỷ lệ bác sĩ về xã công tác đạt 100%; chú trọng giáo dục, rèn luyện y đức, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ,... Đến nay, có nhiều xã đã đạt chuẩn y tế quốc gia (chuẩn cũ).

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự phát triển của dân số, nhu cầu ngày càng cao trong tiếp nhận dịch vụ y tế,... thì y tế tuyến cơ sở bộc lộ nhiều khó khăn, yếu kém. Đó là tình trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng nguồn nhân lực ở nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, sự bất cập về chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực,... Do vậy, tăng cường y tế tuyến cơ sở là điều kiện thiết yếu để bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe ban đầu, tiến tới thực hiện mục tiêu của ngành Y tế là bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần giải quyết triệt để tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 21 chỉ tiêu thì có đến 5 chỉ tiêu về y tế, liên quan trực tiếp đến y tế cơ sở. Qua đó, cho thấy, Tỉnh ủy rất quan tâm đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân. Đó chính là điều kiện quan trọng, thuận lợi cho việc phát triển y tế cơ sở.

Chắc chắn rằng, tỉnh sẽ có nhiều giải pháp trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, có chế độ, chính sách đãi ngộ, khuyến khích hợp lý cho cán bộ y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt là giáo dục, bồi dưỡng y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của thầy thuốc, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”,...

Khi y tế cơ sở mạnh thì ngành Y tế càng mạnh, uy tín của y tế cơ sở đủ sức giữ chân bệnh nhân sẽ hạn chế thấp nhất tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết