Tiếng Việt | English

09/10/2015 - 08:51

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu

Theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7-11-2014 của Bộ Y tế, Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (BTCQGVYT) xã đến năm 2020 gồm có 10 tiêu chí, với 46 chỉ tiêu. Cụ thể, gồm tiêu chí chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe; nhân lực y tế; cơ sở vật chất trạm y tế (TYT) xã; trang thiết bị thuốc và phương tiện; kế hoạch, tài chính; y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; dân số - kế hoạch hóa gia đình; truyền thông, giáo dục sức khỏe.


Cần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

Đến nay, tỉnh Long An chỉ có 4/192 xã, phường, thị trấn đạt BTCQGVYT xã. Do đó, vấn đề cần chú ý trong bảng điểm Bộ tiêu chí để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới là: Về nhân lực y tế, phải bảo đảm đủ số lượng người làm việc theo đề án, vị trí việc làm của TYT được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm đủ chức danh nghề nghiệp cần có tại TYT theo quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cán bộ y tế được đào tạo lại và đào tạo liên tục, tập huấn chuyên môn theo quy định hiện hành - tại Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9-8-2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế (được tập huấn tối thiểu 24 giờ học/năm; ít nhất 2 năm/lần). Đồng thời, có bác sĩ làm việc tại TYT thường xuyên hoặc tối thiểu 2 buổi/tuần theo lịch được thông báo trước - mỗi buổi làm việc phải ở các ngày khác nhau trong tuần.

Về cơ sở vật chất, bảo đảm đủ số phòng và diện tích của mỗi phòng đủ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Căn cứ mô hình bệnh tật và nhu cầu cụ thể của địa phương, Sở Y tế quy định số lượng phòng, sắp xếp, phối hợp các phòng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Riêng vùng 1, có từ 5 phòng trở lên, trong đó tối thiểu cần có: Phòng hành chính; Phòng khám bệnh; Phòng sơ cứu, cấp cứu; Phòng tiêm. Tuy nhiên, địa phương có thể lựa chọn, sắp xếp, ghép phòng phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cụ thể của xã.

Về trang thiết bị, căn cứ theo phân vùng và điều kiện cụ thể của từng địa phương, TYT xã có đủ các trang thiết bị cần thiết để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Bảo đảm có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết (khoảng 70% nhu cầu trang thiết bị trở lên). Cán bộ TYT xã được tập huấn và có khả năng sử dụng các trang thiết bị được cung cấp.

Về thuốc, căn cứ theo phân vùng và điều kiện cụ thể của từng địa phương, TYT xã có đủ thuốc chữa bệnh (cả thuốc tân dược và thuốc y học cổ truyền), có đủ loại và cơ số thuốc chống sốc và thuốc cấp cứu thông thường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao...

Phó Giám đốc Sở Y tế - Lê Văn Hậu khẳng định, đây là BTCQGVYT xã chứ không phải là tiêu chí của TYT xã. Vì vậy, các ban, ngành, đoàn thể phải phối hợp chặt chẽ cùng ngành Y tế thực hiện đạt theo lộ trình đã đề ra. Cần tránh chạy theo thành tích, phải thực hiện sao cho bảo đảm chất lượng nhằm chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích