Tiếng Việt | English

22/06/2015 - 17:06

Quốc hội thông qua Nghị quyết hưởng BHXH một lần

404/419 đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành Nghị quyết “về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc”.

 Chiều nay (22/6), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết “về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc”. Theo đó, có 419 tham gia biểu quyết (84,82% số đại biểu), trong đó 404 đại biểu tán thành (81,78%); không tán thành: 9 (1,82%); không biểu quyết: 6 (1,21%).


BHXH cần thể hiện vai trò trợ giúp cho người lao động khi họ mất việc - Ảnh: Thanh Đạm/Tuoitreonline

Theo Nghị quyết: Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH (năm 2014).

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Nghị quyết cũng khẳng việc việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài cho người lao động; thực hiện chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước.

Bảo đảm cho người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc được nhận BHXH một lần; công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng BHXH cho người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016./.

Lại Thìn/VOV.VN

Chia sẻ bài viết