Tiếng Việt | English

'Khắc tinh' của tội phạm trộm, cướp

Bất bình trước hoạt động của các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, năm 2011, anh Châu Ngọc Bảo Sơn tham gia vào Đội Dân phòng xe Honda khách phòng, chống tội phạm huyện, nay là Đội Dân phòng liên xã huyện Bến Lức.