Tiếng Việt | English

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới

Những ngày cuối năm, số lượt người dân trở về từ Campuchia, nhập cảnh trái phép vào địa phận Việt Nam gia tăng.