Tiếng Việt | English

Đồn Biên phòng Sông Trăng huy động sức dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là một trong những nội dung quan trọng, nhằm huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.