Tiếng Việt | English

“Lá chắn thép” nơi tuyến đầu biên giới

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, những người lính biên phòng ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới còn trở thành “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch bệnh nơi tuyến đầu.