Tiếng Việt | English

Vì bình yên biên giới

Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tham mưu UBND huyện thực hiện mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới và chọn xã Hưng Điền A là điểm thực hiện...