Tiếng Việt | English

30/11/2020 - 11:19

Quỹ tín dụng Phước Tân Hưng: Mô hình kinh doanh hợp tác hiệu quả

Tính đến tháng 10/2020, Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) Phước Tân Hưng có tổng vốn 234.205 triệu đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu 15.633 triệu đồng, vốn huy động 208.469 triệu đồng.

10 tháng qua, QTDND Phước Tân Hưng đã phát triển thành viên với vốn góp tham gia 1.084 triệu đồng, huy động tiền nhàn rỗi 208.469 triệu đồng với doanh số 291.576 triệu đồng. Tổng dư nợ đến tháng 10/2020 là 176.721 triệu đồng. QTDND Phước Tân Hưng cho vay trên lĩnh vực sản xuất thanh long là chủ yếu, gồm 140.084 triệu đồng. Ngoài ra, quỹ còn cho vay trên các lĩnh vực khác như kinh doanh, sinh hoạt, chăn nuôi,... với tổng số tiền 36.637 triệu đồng.

Từ nguồn vốn vay của Quỹ tín dụng nhân dân Phước Tân Hưng, nhiều thành viên và hộ nông dân đầu tư sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới

Đại diện Ban Giám đốc QTDND Phước Tân Hưng cho biết: "Hoạt động của QTDND Phước Tân Hưng đã góp phần giải quyết nhu cầu vay vốn của thành viên để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn. Ngoài ra, QTDND Phước Tân Hưng còn đóng góp công tác xã hội tại địa phương với số tiền trên 20 triệu đồng”.

Bà Nguyễn Thị Bé Tư, ngụ ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, gắn bó với QTDND Phước Tân Hưng bởi thái độ niềm nở, nhiệt tình của nhân viên và sự nhanh chóng trong quá trình thẩm định, cho vay của quỹ. QTDND Phước Tân Hưng thường xuyên có hoạt động thanh tra, kiểm tra và nhắc nhở nhân viên làm việc tại quỹ về thái độ ứng xử với các thành viên đến vay hoặc gửi tiền.

QTDND là mô hình hợp tác kiểu mới hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, vì lợi ích của thành viên, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,... Ngoài cho vay xây nhà, các QTDND còn cho vay nông nghiệp theo lãi suất ưu đãi, cho vay sản xuất, kinh doanh, vay tiêu dùng,... hỗ trợ các thành viên từ nguồn vốn nhỏ đến vốn lớn và cho các hội, đoàn thể vay với lãi suất ưu đãi hơn. Thông qua việc cho vay, QTDND Phước Tân Hưng đã góp phần tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo, đời sống được cải thiện. Nhiều hộ nhờ vay được vốn từ quỹ tín dụng đã vươn lên làm giàu, nhiều thành viên QTDND trở thành những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi,.../.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết