Tiếng Việt | English

29/02/2024 - 19:20

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Huyện Bến Lức là 1 trong 5 địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, đóng góp lớn cho giá trị sản xuất toàn tỉnh Long An. Ngay từ đầu năm 2024, các cấp, các ngành ở huyện tập trung thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả tốt nhất trong phát triển KT-XH địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út thăm, động viên các nhà thầu, đơn vị thi công công trình đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh

Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Theo Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những khó khăn nội tại của nền kinh tế,... năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phấn đấu, nỗ lực thực hiện khá tốt các nhiệm vụ đề ra.

Phát huy kết quả đã đạt, thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND, ngày 03/01/2024 và tổ chức triển khai nhiệm vụ đến toàn thể thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương với 12 chỉ tiêu, 6 nhóm giải pháp và 89 nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND huyện tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến các ngành, đơn vị để tập trung thực hiện ngay từ đầu năm.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, huyện thực hiện tốt việc thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 20/02, huyện thu ngân sách nhà nước được 125,4 tỉ đồng, đạt 17,6% dự toán tỉnh giao (ước thu 2 tháng đầu năm đạt 154,36 tỉ đồng, đạt 21,7% dự toán, bằng 179,1% so cùng kỳ). Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế quản lý khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường các biện pháp đôn đốc thu, thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp vào ngân sách.

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện là 335,9 tỉ đồng, tăng 13,9% so với năm 2023; trong đó ngân sách huyện là 228,6 tỉ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 107,3 tỉ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện trong 2 tháng là 8,5 tỉ đồng, đạt 2,5% kế hoạch. Tính đến ngày 19/02, huyện có 7/47 công trình khởi công mới, dự kiến hết quí I/2024 sẽ tổ chức triển khai 22/47 công trình (trong đó, 7/26 công trình huyện và 15/21 công trình xã). Thuận lợi là kế hoạch vốn được giao kịp thời làm cơ sở triển khai kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm.

Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư

Huyện Bến Lức được xem là “đại công trường” vì có các công trình trọng điểm của tỉnh như Dự án (DA) Đường tỉnh (ĐT) 830E, DA thành phần 8 của DA đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh và nhiều DA đầu tư hạ tầng thuộc chương trình đột phá và công trình trọng điểm của tỉnh. Ở DA ĐT830E, UBND huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện DA giải phóng mặt bằng (GPMB) ĐT830E cho 878 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi 399.494,6m2; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân là 1.629,3 tỉ đồng. Lũy kế đến nay, huyện tiến hành chi trả được 754/878 hộ, đạt 85,87%, với tổng số tiền 1.342,9/1.629,3 tỉ đồng, đạt 82,4%, diện tích 34,47/39,94ha, đạt 86,3%.

Hiện còn 124 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, với tổng kinh phí 273,19 tỉ đồng, diện tích 5,24ha. UBND huyện đã giao trách nhiệm cho UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ vận động để tập trung tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng và đề xuất giải pháp xử lý các kiến nghị có liên quan.

Đối với DA thành phần 8 của DA đường Vành đai 3 TP.HCM và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh, UBND huyện Bến Lức đã ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn xã: Tân Hòa, Tân Bửu, Mỹ Yên cho 414 hộ bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí 942,7 tỉ đồng, diện tích thu hồi 47,23ha.

Đến nay, huyện đã chi trả được 410/414 hộ, đạt 99%, với tổng số tiền 930,1/942,5 tỉ đồng, đạt 99%, diện tích 46,34/47,23ha, đạt 98,09%. Hiện còn 4 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, với tổng kinh phí 8,3 tỉ đồng, diện tích trên 0,8ha nhưng đã cho công trình thi công.

Đối với DA GPMB tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư ĐT830E và phát triển khu đô thị (100ha), lũy kế đến ngày 21/02/2024, toàn DA đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được 341/447 trường hợp, diện tích 66,3/100ha (đạt 66,3%). Hiện còn 106 trường hợp chưa chi trả tiền bồi thường, diện tích khoảng 33,7ha.

Công trình đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh trên địa bàn huyện Bến Lức được khẩn trương thi công

Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 9 DA, với 193 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng kinh phí 853,1 tỉ đồng, tổng diện tích 106ha. Chủ yếu là các DA chuyển tiếp: Khu dân cư Phước Lợi - Hải Sơn, Khu dân cư Chợ Mới Bến Lức, các lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV, Khu di tích Xóm Nghề, Khu công nghiệp Phú An Thạnh, GPMB ĐT830E, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh, Khu công nghiệp Prodezi, Khu công nghiệp Tandoland.

Theo ông Lê Thành Út, năm 2024 có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, Huyện ủy, UBND huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 với tinh thần khẩn trương, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Trên lĩnh vực kinh tế, huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý và triển khai các quy hoạch. Theo đó, huyện phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn chỉnh Chương trình Phát triển và Quản lý đô thị sau khi phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bến Lức tỷ lệ 1/10.000; thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024 theo hướng tập trung, phù hợp với định hướng quy hoạch đề ra.

Cùng với đó, huyện thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hút đầu tư, chú trọng thu hút các ngành công nghiệp hiện đại, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương; phát triển nông nghiệp theo hướng ổn định và bền vững.

Đồng thời, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phối hợp các sở, ngành có liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị sản phẩm của ngành Công nghiệp. Huyện sẽ tập trung công tác hỗ trợ, đối thoại với doanh nghiệp, cải cách hành chính, công khai các quy hoạch được phê duyệt.

Đối với các DA đầu tư công, huyện tập trung triển khai, thực hiện theo thứ tự ưu tiên các công trình cấp bách, công trình chuyển tiếp, khối lượng thực hiện phải gắn với kế hoạch vốn, không để nợ mới phát sinh.

Huyện cũng đẩy nhanh triển khai các công trình trọng điểm của huyện và phối hợp tốt các sở, ngành tỉnh đối với các công trình thuộc chương trình đột phá, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết