Tiếng Việt | English

19/01/2024 - 07:00

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Năm 2023, KT-XH của huyện Cần Đước duy trì đà tăng trưởng ổn định. Phát huy kết quả đã đạt, ngay từ đầu năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An cùng đoàn kết, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Đào Hữu Tấn, năm 2023, với sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện, các ngành, các cấp nên mặc dù gặp nhiều khó khăn trong phục hồi và phát triển nhưng KT-XH của huyện tiếp tục tăng trưởng. 23/24 chỉ tiêu KT-XH đạt, vượt kế hoạch.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Đào Hữu Tấn chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024

Các chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu đạt, vượt như giá trị huy động đầu tư xây dựng trên một số lĩnh vực chủ yếu đạt 2.390 tỉ đồng, đạt 100,5%; tổng thu ngân sách 540,136 tỉ đồng, đạt 1103,3% so dự toán tỉnh giao.

Sản lượng lúa, rau, tôm đều vượt kế hoạch, giá lúa tăng cao so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sản lượng lúa đạt trên 88.800 tấn, đạt 107% kế hoạch tỉnh giao, đạt 104,5% kế hoạch năm; sản lượng rau đạt 32.700 tấn, đạt 102,19% kế hoạch năm; sản lượng tôm đạt trên 4.610 tấn, đạt 102,5% kế hoạch năm.

Huyện hoàn thành hồ sơ trình Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các công trình trọng điểm, chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 được đẩy mạnh triển khai, thực hiện.

Theo đó, công trình trọng điểm “Xây dựng Tượng đài chiến thắng Khu di tích lịch sử Ngã tư Rạch Kiến” đang được triển khai tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo và hoàn chỉnh thủ tục để tiến hành thi công.

Chương trình đột phá huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện gồm dự án đường liên xã Tân Ân - Phước Tuy và Tân Trạch - Phước Tuy đã công bố chủ trương, thực hiện kê khai, kiểm đếm và công bố phương án dự kiến cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Quyết tâm thực hiện

Phát huy kết quả đã đạt, năm 2024, huyện đề ra mục tiêu tổng quát: Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển KT-XH; hoàn thành tiến độ, lộ trình các chỉ tiêu, các chương trình đột phá và công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện; đẩy mạnh phát triển kinh tế đúng hướng, bảo đảm cơ cấu tăng trưởng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, xúc tiến đưa các cụm công nghiệp vào hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Năm 2024, huyện Cần Đước tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đưa các cụm công nghiệp vào hoạt động

Huyện tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH và bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng huyện văn hóa; duy trì nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới; đồng thời, đầu tư phát triển đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, hình doanh, khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực KT-XH; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

“Nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024, UBND huyện đề nghị các ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung nhiệm vụ ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch chuyên đề, chương trình hành động cụ thể để thực hiện từng nội dung, trong đó, quan tâm công tác cải cách hành chính, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng hành lang an toàn giao thông; tập trung thu ngân sách, chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;…” - ông Đào Hữu Tấn cho biết.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời hiệu quả”, cả hệ thống chính trị và người dân huyện Cần Đước quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Qua đó, hướng đến xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân ngày càng được nâng cao./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết