Tiếng Việt | English

12/01/2022 - 06:26

Rà soát các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp nhận, sử dụng đúng mục đích

Ngày 10/01, Bộ Y tế có văn bản số 160/BYT-KHTC về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19.

Rà soát các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp nhận, sử dụng đúng mục đích. Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Y tế đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp bằng hiện vật của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, tài trợ cho công tác phòng chống dịch.

Căn cứ yêu cầu của công tác phòng chống dịch và đề xuất của các đơn vị, địa phương, Bộ Y tế đã có phân bổ nguồn lực được viện trợ, tài trợ cho các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch, trong đó có vật tư, trang thiết bị, thuốc, test xét nghiệm,… Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế bộ ngành và các cơ sở y tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Sở Y tế, các cơ sở y tế rà soát các nguồn lực chống dịch do Bộ Y tế hỗ trợ để tiếp nhận, phân bổ và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chống dịch Covid-19 và các hoạt động chuyên môn được giao theo quy định. Thường xuyên kiếm tra, đánh giá tình hình sử dụng nguồn lực ở các cơ sở tiếp nhận để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.

Các cơ sở y tế, các đơn vị được Bộ Y tế xuất cấp hỗ trợ vật tư, trang thiết bị, thuốc, test xét nghiệm và các nguồn lực khác phục vụ công tác phòng chống dịch lưu ý: Thực hiện tiếp nhận, quản lý, hạch toán, theo dõi và quyết toán số thiết bị, vật tư được xuất cấp hỗ trợ theo đúng chế độ kế toán và pháp luật hiện hành. Trong đó, một số trang thiết bị, vật tư chưa có đơn giá: Tạm thời các đơn vị ghi nhận và thực hiện hạch toán, theo dõi theo chế độ kế toán hiện hành. Bộ Y tế sẽ tiếp tục làm việc với nhà tài trợ cung cấp đơn giá, làm cơ sở để các đơn vị hạch toán theo quy định.

Đối với nguồn lực hỗ trợ là trang thiết bị: thực hiện Nghị quyết 86/NQCP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; cụ thể tài sản phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian có dịch theo Quyết định công bố dịch của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng quy định như sau: Không áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với trường hợp nhận viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân; có thể mua sắm tài sản với số lượng cao hơn tiêu chuẩn, định mức nhưng phải bảo đảm phù hợp với phương án, kịch bản ứng phó dịch bệnh và hạn chế tối đa lãng phí, không để xảy ra tiêu cực; sau khi công bố hết dịch thì xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Để đáp ứng yêu cầu công tác chống dịch trong từng thời kỳ, trong trường hợp cần thiết khi Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu, các đơn vị đã tiếp nhận trang thiết bị thực hiện việc điều chuyển trang thiết bị sang các đơn vị khác để sử dụng.

Các đơn vị tiếp nhận thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị, thuốc, vật tư được xuất cấp hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không được để hàng hóa không sử dụng hoặc hết hạn sử dụng, chống mọi hành vi tiêu cực trong việc tiếp nhận, sử dụng hàng tiếp nhận viện trợ. Lưu ý trường hợp sử dụng thuốc, vật tư y tế, test xét nghiệm và các nguồn lực được hỗ trợ thì không được thu và thanh toán các chi phí từ nguồn lực hỗ trợ này với đối tượng thanh toán; không được sử dụng trang thiết bị và nguồn lực từ nguồn hỗ trợ phòng chống dịch để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, báo cáo UBND các tỉnh, thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có). Trường hợp quá khả năng, báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.

BLA

Chia sẻ bài viết