Tiếng Việt | English

28/09/2015 - 20:17

Sản lượng lúa của cả nước năm nay ước đạt hơn 45 triệu tấn

Nông dân đang thu hoạch lúa đông xuân. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính sản lượng lúa cả nước năm nay đạt 45,1 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm ngoái.

Trong đó lúa Đông Xuân đạt 20,69 triệu tấn, giảm 158.800 tấn; lúa Hè Thu và Thu Đông đạt 14,85 triệu tấn, tăng 370.000 tấn; lúa Mùa đạt 9,57 triệu tấn, giảm 71.200 tấn so với năm ngoái.

Tính đến trung tuần tháng Chín này, trên địa bàn các tỉnh miền Nam đã thu hoạch được khoảng 91,2% diện tích lúa Hè Thu xuống giống. Mặc dù diện tích xuống giống vụ này giảm, nhưng do thời tiết tương đối thuận lợi, giá lúa tăng khá do đó người dân yên tâm sản xuất, lúa được chăm sóc tốt. Ước tính năng suất lúa Hè Thu đạt 54 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so với năm 2014.

Năm nay, vụ Thu Đông ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống đạt hơn 612.000 ha, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, các địa phương đã thu hoạch khoảng 20% diện tích xuống giống, năng suất ước đạt 54,3 tạ/ha. Diện tích còn lại chủ yếu ở giai đoạn trỗ bông, chín, sinh trưởng và phát triển tốt.

Vụ lúa Mùa tại các địa phương phía Bắc đã trỗ bông. Trà lúa sớm đang trong giai đoạn vào chín và bắt đầu cho thu hoạch kịp thời giải phóng đất để trồng cây vụ Đông sớm. Trà lúa chính vụ đang ở giai đoạn sinh trưởng, làm đòng, trỗ bông.

Theo ước tính sản lượng toàn miền giảm khoảng 1% so vụ mùa 2014 do diện tích giảm 1,3%.

Do đầu vụ bị nắng hạn và các địa phương chuyển đổi cơ cấu mùa vụ cây trồng nên diện tích lúa mùa ở các tỉnh miền Nam năm nay cũng giảm so với năm ngoái. Tính đến trung tuần tháng Chín này, các địa phương mới xuống giống 554.600ha, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá sơ bộ từ các địa phương, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, năng suất lúa Mùa cả nước ước đạt 49,3 tạ/ha, tăng nhẹ (từ 0,3-0,5 tạ/ha). Sản lượng ước tính gần 9,5 triệu tấn, giảm khoảng 71.000 tấn so với vụ Mùa năm 2014./. 

Bích Hồng/Vietnam+

Chia sẻ bài viết