Tiếng Việt | English

28/01/2023 - 05:20

Tân Bửu xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Nhờ làm tốt công tác quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát nên việc sinh hoạt định kỳ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đi vào nền nếp. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn tại cơ sở và từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên (ĐV), góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ xã Tân Bửu không ngừng đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt từng chi bộ và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, ĐV. Từ đó, nhận thức của cán bộ (CB), ĐV được nâng cao. Các chi bộ ngày càng phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, “cầu nối” triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CBĐV và nhân dân.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm

Ngay từ đầu năm, Chi bộ ấp 4, xã Tân Bửu xây dựng nghị quyết (NQ) bám sát chỉ tiêu NQ Đảng ủy xã. Trong đó, tập trung vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 4 - Đặng Văn Lùng chia sẻ: “Mỗi ĐV trong chi bộ là một tuyên truyền viên tích cực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong thực hiện các phong trào để nhân dân làm theo. Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi CBĐV, nhất là người đứng đầu, Chi bộ ấp 4 nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đảng bộ xã Tân Bửu hiện có 12 chi bộ trực thuộc với 156 ĐV. Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân, Đảng bộ xã tập trung xây dựng các NQ sát với thực tế địa phương. Trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lãnh đạo xã cùng ĐV, nhân dân luôn đoàn kết, phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Việc vận động người dân phát triển các ngành nghề, dịch vụ, thương mại được chú trọng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ và sự nêu gương của từng CBĐV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Nhiều mô hình được thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả như Diễn đàn CB chủ chốt lắng nghe ý kiến nhân dân, Hỗ trợ bò sinh sản thoát nghèo bền vững, các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, xúc tiến triển khai, thực hiện mô hình chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Hệ thống giao thông trên địa bàn xã Tân Bửu được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang

Đến nay, xã có diện mạo nông thôn khởi sắc, kết cấu hạ tầng được xây dựng khang trang, sạch, đẹp. Các tuyến giao thông trên địa bàn đều được nâng cấp, mở rộng đạt chuẩn nông thôn mới. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, hệ thống chính trị vững mạnh. Tân Bửu giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới từ năm 2019 đến nay. Công tác an sinh xã hội, nhân đạo - từ thiện được quan tâm. Hiện xã còn 8 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm; hộ dân sử dụng nước sạch đạt 86%, tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,5%. Công tác dạy và học được chú trọng, các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn theo quy định. Xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Bửu - Lê Tấn Mười cho biết: “Đạt kết quả này là do Đảng ủy xã phân công đảng ủy viên, các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách các ấp, hướng dẫn các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt định kỳ và triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Trong đó, vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy. Xã xây dựng nhiều mô hình tại các chi bộ gắn với phát triển KT-XH địa phương; đồng thời, đề ra chỉ tiêu thi đua thực hiện NQ Đảng ủy giữa các chi bộ và các ấp”.

Với nhiều cách làm hay, giải pháp thiết thực, Đảng bộ xã Tân Bửu được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền (từ năm 2019 đến nay). Năm 2023, Đảng bộ xã tăng cường công tác bồi dưỡng phát triển ĐV; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tốt các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết