Tiếng Việt | English

22/01/2024 - 11:17

Tân Hưng: Tích cực vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Qua tuyên truyền, vận động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tân Hưng đồng thuận tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Qua tuyên truyền, vận động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tân Hưng đồng thuận tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, Ban Dân vận Huyện ủy Tân Hưng, tỉnh Long An chủ động phối hợp MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, đoàn viên, hội viên, người dân đồng thuận tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển KT-XH địa phương.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức thực hiện mô hình Xây dựng tuyến đường quê kiểu mẫu tại ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Mô hình được thực hiện với tổng kinh phí hơn 275 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 165 triệu đồng.

Năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy còn chủ động phối hợp MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành có liên quan tích cực tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến đóng góp của người dân nhằm thống nhất nội dung và phương pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết