Tiếng Việt | English

15/04/2022 - 17:11

Tân Thành đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới

Ngày 15/04, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới.

Xã Tân Thành đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn lại 9/877 hộ, chiếm tỷ lệ 1.02 %. Có 75% hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế như liên kết sản xuất trong vùng lúa chất lượng cao, vùng lúa ứng dụng công nghệ cao với 52 ha, tổ liên kết bơm nước gieo xạ sớm trong sản xuất với 22 tổ. Đa số lao động của xã đều có việc làm, thu nhập ổn định, thu nhập bình quân đầu người xã cuối năm 2021 đạt trên 50,2 triệu đồng/người/năm. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa được công nhận trên 95% đảm bảo theo quy trình quy định.

Ban Chỉ đạo xã tích cực vận động nhân dân và các mạnh thường quân trong và ngoài xã hiến đất, tiền, ngày công xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội với số tiền hơn 5,5 tỉ đồng. Hiện nay, xã có 5/5 ấp có nhà văn hóa, khu thể thao từng bước đạt chuẩn. Mỗi ấp đều có từ 4 câu lạc bộ, đội, nhóm trở lên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm đều được huyện đánh giá xếp loại tốt. Các mô hình phòng, chống tội phạm và vi phạm trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện tốt và phát huy hiệu quả, được nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia,... Xã đề nghị huyện xem xét, sửa chữa và xây mới được 4 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng. Địa phương vận động và tiếp nhận 7 đoàn từ thiện, 105 cá nhân giúp đỡ cho 1660 hộ, giá trị trên 566 triệu đồng; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc tích cực tham gia đóng góp công sức và kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Có 91% hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới với số tiền trên 5,5 tỉ đồng.

Dịp này, lãnh đạo UBND huyện và UBND xã Tân Thành trao tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới./.

Bé Ngoan - Thanh Nhãn

Chia sẻ bài viết