Tiếng Việt | English

08/09/2023 - 09:13

Tân Thạnh: Kỳ vọng sự đổi mới của địa phương

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo xung quanh vấn đề này.

Nửa nhiệm kỳ qua, huyện Tân Thạnh khởi công xây dựng nhiều công trình lớn

PV: Thưa ông, sau gần 3 năm thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã đạt những kết quả nào?

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo: NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 18 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Đến nay, huyện có 8/18 chỉ tiêu đạt và vượt NQ như sản lượng lương thực, trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo, thu ngân sách bình quân mỗi năm...; 3/18 chỉ tiêu sắp đạt: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, lao động qua đào tạo, kết nạp đảng viên. Các công trình trọng điểm, chương trình đột phá đang trong quá trình triển khai, thi công, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Huyện Tân Thạnh hiện có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Điểm sáng trong phát triển kinh tế của địa phương là gặt hái nhiều kết quả nổi bật trong các nhóm sự kiện. Đó là hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu NQ Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) từ huyện đến cơ sở đạt nhiều kết quả quan trọng (đến nay, huyện có 11/12 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao); công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện có bước đột phá, là địa phương đầu tiên của tỉnh được cấp 2 mã số vùng trồng trên cây sầu riêng (lũy kế đến nay, huyện có 3 mã số vùng trồng); triển khai hiệu quả chính sách huy động mọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn; khởi công xây dựng mới và khánh thành hàng loạt công trình lớn, trọng điểm theo NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.

Qua nửa nhiệm kỳ, huyện Tân Thạnh thực hiện đạt và vượt 8/18 chỉ tiêu nghị quyết

PV: Để đạt những kết quả đáng tự hào trên, huyện gặp những thuận lợi, khó khăn như thế nào, thưa ông?

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo: NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai, thực hiện trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Ngay đầu nhiệm kỳ, do đại dịch Covid-19, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp,... gây bất lợi đến việc triển khai các nhiệm vụ chính trị đề ra, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân.

Huyện Tân Thạnh là điểm sáng trong việc huy động các nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành tỉnh trên các lĩnh vực trong việc triển khai, thực hiện NQĐH. Về phía địa phương, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn đoàn kết, thống nhất cao; có sự lãnh đạo, điều hành tập trung, linh hoạt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia của MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của các thành phần kinh tế và nhân dân trong toàn huyện.

Với những thuận lợi trên, huyện đạt nhiều kết quả nổi bật qua nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH X Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, Huyện ủy còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện 2 chỉ tiêu về số bác sĩ/vạn dân và xây dựng trạm bơm điện. Dự báo, 2 chỉ tiêu này khó đạt vào cuối nhiệm kỳ.

PV: Huyện ủy đề ra những giải pháp như thế nào để hoàn thành các chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là 2 chỉ tiêu: Số bác sĩ/vạn dân và xây dựng trạm bơm điện?

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo: Chỉ tiêu xây dựng trạm bơm điện và số bác sĩ/vạn dân được xem là nhóm chỉ tiêu chịu sự tác động của nhiều yếu tố mang tính khách quan, cần phải có thời gian, làm từng bước với lộ trình phù hợp. Do đó, Huyện ủy rất coi trọng 2 chỉ tiêu trên; đồng thời, sẽ đưa vào nhóm giải pháp hàng năm, phấn đấu thực hiện đạt vào cuối nhiệm kỳ. Với tinh thần “Càng khó khăn thì phải càng bền gan, vững chí, kiên trì, bền bỉ, quyết tâm, quyết liệt” theo đuổi đến cùng để thực hiện cho bằng được 18/18 chỉ tiêu NQĐH đã đề ra.

Huyện Tân Thạnh là địa phương đầu tiên của tỉnh xây dựng được 2 mã số vùng trồng trên cây sầu riêng

Thời gian tới, huyện tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp như phát triển nông nghiệp bước đầu theo hướng chất lượng và hiệu quả gắn với xây dựng NTM, từng bước nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; tạo điều kiện kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đầu tư xây dựng theo quy hoạch; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp, đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường theo hướng đạt chuẩn quốc gia; duy trì, giữ vững danh hiệu xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; tuyên truyền đẩy mạnh việc triển khai xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; quan tâm lãnh đạo công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, dạy nghề cho lao động nông thôn.

Về xây dựng hệ thống chính trị, huyện tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng đổi mới hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND theo hướng chủ động, chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Trong công tác xây dựng Đảng, huyện tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt, thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân./.

PV: Xin cảm ơn ông!

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết