Tiếng Việt | English

18/05/2023 - 15:22

Tân Trụ: Năm 2023, xây dựng ít nhất 2 xã nông thôn mới nâng cao

Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM); đồng thời, đẩy mạnh đầu tư thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo lộ trình. Năm 2023, huyện Tân Trụ phấn đấu xây dựng thành công từ 2 xã NTM nâng cao trở lên trong các xã: Lạc Tấn, Tân Bình, Bình Lãng, Bình Tịnh.

Đường giao thông nông thôn 5m tại xã Lạc Tấn vào sâu trong nội đồng phục vụ sản xuất hiệu quả cho người dân

Hiện xã Lạc Tấn đã đạt 16/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, còn 3 tiêu chí chưa đạt là về thu nhập (đang chờ cơ quan chuyên môn thống kê); chưa có vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng; 2 chỉ tiêu của tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và tỷ lệ dân số có sổ sức khỏe điện tử. Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Lạc Tấn - Nguyễn Minh Giám cho biết: “Xác định 3 tiêu chí chưa đạt là các tiêu chí khó đối với địa phương, xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ, thực hiện; đồng thời, tuyên truyền người dân tích cực tham gia, quyết tâm hoàn thành tất cả tiêu chí để xã Lạc Tấn đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay”.

Đối với xã Tân Bình và Bình Lãng đều đạt 13/19 tiêu chí, xã Bình Tịnh đạt 11/19 tiêu chí. Tiêu chí chưa đạt ở các xã này là về thu nhập bình quân đầu người, y tế, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn,… do chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức lại sản xuất, hợp tác xã bước đầu được thành lập nhưng chưa phát huy hiệu quả, chưa có mô hình liên kết sản xuất bền vững,...

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung thông tin: “Huyện xác định mục tiêu, tập trung nguồn lực xây dựng NTM nâng cao tại 2 xã điểm là Tân Bình, Lạc Tấn phải đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra trong năm; đồng thời, hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh. Các xã còn lại của huyện cũng thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao theo lộ trình”.

Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM nâng cao của năm 2023, các ngành chuyên môn huyện phối hợp UBND các xã thực hiện rà soát, tập trung thực hiện các nội dung của chương trình, giải quyết tốt những vấn đề tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM trên các lĩnh vực: Môi trường nông thôn, nước sạch, phát triển hợp tác xã hoạt động hiệu quả, xây dựng sản phẩm OCOP, chuyển đổi số, phát triển du lịch nông thôn,…

Huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo quy định. Căn cứ vào dự toán ngân sách hàng năm, UBND huyện bố trí các chương trình, dự án hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng NTM. Các xã tập trung huy động đủ vốn đối ứng để thực hiện chương trình. Tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn huyện dự kiến trên 192,6 tỉ đồng, gồm: Vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp Trung ương phân bổ; vốn xổ số kiến thiết chương trình mục tiêu quốc gia; vốn tỉnh quản lý; vốn lồng ghép các chương trình, dự án của huyện, xã; nguồn vốn từ cộng đồng dân cư. Đồng thời, huyện thực hiện lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn nông thôn để hỗ trợ các xã hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM nâng cao.

Bên cạnh đó, huyện quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là vận dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để ưu tiên hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, giải quyết việc làm trong nông nghiệp, môi trường và nước sạch nông thôn qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Huyện tăng cường vận động các tổ chức kinh tế và người dân tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng NTM nâng cao theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, nội dung cụ thể do HĐND xã thông qua.

“Là cơ quan thường trực Văn phòng Điều phối NTM huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Trụ phối hợp các xã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ xã xây dựng NTM nâng cao, nhất là tập trung các tiêu chí khó, tiêu chí cứng về xây dựng sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng NTM nâng cao như thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực của xã, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử;...” - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Trụ - Đặng Văn Tây Lo cho biết.

Song song đó, UBND các xã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ấp; tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn quản lý; phân công trách nhiệm của từng ngành, cán bộ, công chức trong việc tổ chức thực hiện chương trình. Chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng theo quy định; có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng NTM nâng cao.

Với sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, huyện Tân Trụ đang quyết tâm, nỗ lực xây dựng huyện NTM nâng cao theo lộ trình, góp phần vì chất lượng cuộc sống của người dân./.

Kim Tuyền

Chia sẻ bài viết