Tiếng Việt | English

15/11/2023 - 14:29

Tân Trụ tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Xác định công tác đầu tư, xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KT-XH địa phương, ngay từ đầu năm, huyện đề ra các giải pháp, tập trung lãnh, chỉ đạo trong việc thực hiện.

UBND huyện chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, phòng, ban tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

Huyện tập trung bảo đảm tiến độ dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư công (ảnh: Thi công công trình nâng cấp, mở rộng đê bao ven sông Vàm Cỏ Tây đoạn Cống Bần đến đường Thanh Phong)

Năm 2023, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bố trí trên 156 tỉ đồng vốn đầu tư công, trong đó, vốn tỉnh gần 16 tỉ đồng, vốn huyện trên 140 tỉ đồng. Tính đến ngày 13/11, huyện giải ngân nguồn vốn tỉnh đạt trên 93%, vốn huyện đạt trên 72%.

Để bảo đảm tiến độ dự án, hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2023, huyện tiếp tục tăng cường quản lý vốn đầu tư, rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nguồn vốn để chỉ đạo, đôn đốc kịp thời; yêu cầu các cơ quan liên quan, đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng thời, huyện tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán ngay khối lượng cho đơn vị thi công khi đủ điều kiện thanh toán, đối với các dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, khẩn trương thực hiện quyết toán để thanh toán lần cuối; chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ hơn nữa cùng các ngành trong triển khai, thực hiện công trình; chủ động phối hợp giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc;.../.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết