Tiếng Việt | English

08/05/2024 - 10:10

Tân Trụ tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao (NTMNC) trong năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh (bên phải) kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Quê Mỹ Thạnh

Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

Theo Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh, huyện tập trung xây dựng đạt chuẩn NTMNC với mục tiêu có kết cấu hạ tầng, môi trường phát triển đồng bộ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết, hợp tác, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa ổn định, hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, môi trường sống văn minh, hiện đại; diện mạo nông thôn thật sự đổi mới; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM của huyện nói chung, các xã nói riêng đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ cuối năm 2023, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 55-NQ/HU, ngày 06/12/2023 về xây dựng huyện Tân Trụ đạt chuẩn NTMNC năm 2024, với mục tiêu xây dựng 4 xã đạt chuẩn NTMNC, từ đó huyện củng cố các điều kiện, hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn NTMNC theo lộ trình đề ra. Qua tập trung thực hiện, đến nay, chương trình xây dựng NTMNC trên địa bàn huyện đã đạt một số kết quả tích cực.

Quê Mỹ Thạnh là 1 trong 4 xã phấn đấu "về đích" NTMNC trong năm nay. Thời gian qua, xã tập trung huy động tất cả các nguồn lực để thực hiện và những kết quả nhất định. Theo ông Hồ Văn Nghĩa (ấp 3, xã Quê Mỹ Thạnh), người dân thụ hưởng rất nhiều lợi ích từ việc xây dựng NTM, NTMNC. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, gia đình có thu nhập ổn định hơn. Người dân luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và tham gia tích cực để góp phần đưa xã "về đích" NTMNC trong năm 2024.

Bí thư Đảng ủy xã Quê Mỹ Thạnh - Nguyễn Ngọc Thanh Phương cho biết: Xã xây dựng chi tiết các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức nâng chất các tiêu chí, nhất là những tiêu chí khó. Qua kiểm tra, đánh giá, xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTMNC. Xã sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, khắc phục các khó khăn, hạn chế, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ NTMNC theo kế hoạch đề ra.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Trinh Đông - Phạm Thành Dự, xã cũng đang trên lộ trình "về đích" NTMNC trong năm 2024. Khắc phục những tồn tại, địa phương tập trung củng cố, nâng chất các tiêu chí và huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong dân để thực hiện. Đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí NTMNC và tiếp tục ra sức, nỗ lực hoàn thành trong năm nay.

"Từng cá nhân cán bộ, công chức được phân công phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu phải nắm rõ, chắc, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt, tâm huyết cho công việc, nhất là tập trung tối đa đối với các tiêu chí chưa đạt. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phải theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu để có sự chỉ đạo, đôn đốc, định hướng thực hiện; chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, chia sẻ giữa các cán bộ, công chức trong đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung”.

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Ông Võ Trần Tuấn Thanh thông tin: Hiện nay, việc xây dựng NTMNC, nhất là 4 xã điểm (Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng, Bình Trinh Đông, Bình Tịnh) còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2024, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 55-NQ/HU của Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung cao độ trong lãnh, chỉ đạo, triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; đồng thời, phát huy cao nhất vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện chương trình. Đặc biệt, Đảng ủy, UBND các xã cần chủ động, sáng tạo triển khai, thực hiện chương trình, tận dụng tối đa các nguồn lực tại chỗ, không chờ đợi từ cấp trên. Hoàn thành xây dựng xã, huyện đạt chuẩn NTMNC là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện trong năm 2024, Thường trực Huyện ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị huyện nói chung, các xã điểm, các ngành huyện, Văn phòng Điều phối NTM huyện nói riêng phải có sự quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; phát huy sức mạnh của tập thể, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ.

Huyện Tân Trụ tập trung nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập cho người dân và hoàn thành xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao

Huyện yêu cầu các xã xây dựng NTMNC theo lộ trình tập trung đồng bộ các giải pháp và khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục khẩn trương thực hiện hiệu quả các kết luận của Văn phòng Điều phối NTM huyện qua đợt kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTMNC trong tháng 3/2024.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng, để cả hệ thống chính trị và Nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng NTMNC. Trong đó, phát huy tích cực vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, người dân phải là một tuyên truyền viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Thứ ba, nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương thực hiện, khắc phục các hạn chế, tồn tại theo ý kiến đóng góp của các ngành huyện. Phối hợp chặt chẽ, thông tin, tương tác thường xuyên với các ngành huyện, cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, theo dõi, đôn đốc ngành huyện trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ đối với các tiêu chí chưa đạt.

Thứ tư, phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức (cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, cần tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí NTMNC); xác định rõ trách nhiệm theo phân cấp đối với từng công việc để có sự tập trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Từng cá nhân cán bộ, công chức được phân công phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu phải nắm rõ, chắc, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt, tâm huyết cho công việc, nhất là tập trung tối đa đối với các tiêu chí chưa đạt. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phải theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu để có sự chỉ đạo, đôn đốc, định hướng thực hiện; chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, chia sẻ giữa các cán bộ, công chức trong đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Thứ năm, quan tâm củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt, nhất là những tiêu chí dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan (an ninh, trật tự, môi trường,...). Chú trọng tập trung, thực hiện quyết liệt các tiêu chí, chỉ tiêu được đánh giá khó, chưa đạt hoặc cần nhiều thời gian để thực hiện như quy hoạch, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế,... Đồng thời, giao thủ trưởng các ngành huyện phải tập trung rà soát, nghiên cứu đề xuất định hướng, giải pháp giúp xã đạt những tiêu chí khó.

Thứ sáu, các xã chủ động thực hiện hồ sơ, cân đối thời gian để phối hợp ngành huyện rà soát, điều chỉnh, cập nhật hoàn chỉnh hồ sơ, bảo đảm hoàn thành hồ sơ xã NTMNC trong tháng 6/2024.

“Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Trụ tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng xã, huyện NTMNC trong năm 2024” - ông Võ Trần Tuấn Thanh nhấn mạnh./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết