Tiếng Việt | English

01/07/2015 - 11:28

Tập trung cao độ công tác thi hành án

Theo số liệu thống kê của cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh long An, tính đến thời điểm này, cục THADS tỉnh đã thụ lý trên 23.000 việc, tăng 490 việc so với cùng kỳ, trong đó, số việc có điều kiện giải quyết đạt 76,16% trên tổng số việc thụ lý thi hành với số tiền thi hành hơn 3.000 tỉ đồng, tăng 671 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Nguyễn Văn Gấu hướng dẫn Chi cục THADS các huyện, thị xã và TP.Tân An

Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Nguyễn Văn Gấu cho biết: Mặc dù các chi cục, chấp hành viên có nhiều cố gắng nhưng kết quả thi hành án về việc và giá trị vẫn còn thấp. Vì thế trong thời gian còn lại của niên độ, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An cần phải xác định rõ công tác THADS luôn khó khăn, phức tạp và tiến hành họp toàn cơ quan quán triệt, thông suốt tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm, tập trung cao độ cho công tác THADS. Hằng tuần, lãnh Tập trung cao độcông tác thi hành ánđạo chi cục giao việc cụ thể cho từng chấp hành viên, thư ký, chuyên viên, thẩm tra viên, công chức, người lao động,... và ấn định thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt với phương châm kịp thời, liên tục, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, các chi cục phải tích cực thực hiện đợt cao điểm vận động quần chúng tập trung THADS, tăng cường công tác phối hợp các cơ quan hữu quan, địa phương trong vận động thi hành án, bảo đảm có hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến công tác THADS trên địa bàn. Đồng thời, các chi cục phải thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật THADS có hiệu lực từ ngày 1-7-2015. Đặc biệt, đối với tiêu hủy tài sản, tang vật là thuốc lá điếu, các đơn vị thực hiện theo trình tự, thủ tục do Luật THADS và các văn bản pháp luật liên quan quy định. Sau khi thực hiện xong việc tiêu hủy, lãnh đạo chi cục có văn bản (tờ trình) gửi Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đề nghị hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 19/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính./.

Phan Bảo An

Chia sẻ bài viết