Tiếng Việt | English

18/12/2017 - 09:01

Tập trung, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là mũi đột phá trong xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, liêm chính; là giải pháp quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển KT-XH, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thời gian qua, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành chức năng trong tỉnh thực hiện nhiều giải pháp CCTTHC, nâng cao chỉ số PCI. Công tác đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh và chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh được thực hiện tốt. Tỉnh cũng đạt nhiều kết quả trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết các TTHC. Công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước (Nhật Bản, Liên bang Nga, Đài Loan, Hoa Kỳ), hỗ trợ doanh nghiệp; công tác khuyến công;... đều được quan tâm, thực hiện và đạt những kết quả tích cực.

Một số sở, ngành trong tỉnh, nhất là những ngành liên quan mật thiết đến doanh nghiệp triển khai, vận hành dịch vụ công trực tuyến đến cộng đồng doanh nghiệp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác CCTTHC. Việc tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, đôn đốc việc giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, rút ngắn rất nhiều thời gian, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Qua hơn một năm hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm  hành chính công ở một số huyện: Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc ra đời trong thời gian qua đã tích lũy được kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bước đầu hoạt động hiệu quả. Có thể khẳng định, việc thành lập trung tâm tạo được bước đột phá mới trong CCTTHC, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông, góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; đa số cá nhân, tổ chức hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm, đồng thuận với chủ trương của lãnh đạo tỉnh về việc thành lập trung tâm. Qua đó, hạn chế tình trạng “cò mồi” hay cơ chế “xin - cho” khi làm các thủ tục, tất cả cá nhân, tổ chức đều bình đẳng, hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, đơn giản hơn.

Tuy nhiên, CCTTHC, nâng cao chỉ số PCI là công việc khó, bởi các tỉnh, thành đều quan tâm, tìm giải pháp cải thiện
chỉ số này để tranh thủ thu hút đầu tư. Do vậy, cần phải có sự tập trung cao độ từ lãnh đạo tỉnh cho đến cán bộ, công chức, viên chức của ngành chức năng, trên tinh thần quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị. Trong đó, vai trò lãnh, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ngành, địa phương là rất quan trọng, cần kịp thời uốn nắn, điều chỉnh các biểu hiện lệch lạc trong phục vụ. Đồng thời, cần mạnh dạn xử lý “những con sâu làm sầu nồi canh” có biểu hiện nhũng nhiễu, đòi hỏi, bắt bẻ, tư lợi để tạo một môi trường phục vụ minh bạch, liêm chính. Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu, cầu thị, đề xuất rút gọn TTHC, những rào cản thuộc về cơ chế, chính sách,...

CCTTHC hướng đến một nền hành chính công hiện đại, minh bạch, tạo sự thân thiện, thuận lợi cho người dân và tổ chức mỗi khi đến cơ quan nhà nước giải quyết TTHC là việc làm vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài vì sự phát triển KT-XH của tỉnh./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết