Tiếng Việt | English

27/05/2022 - 13:31

Tập trung thực hiện chuyển đổi số

Thực hiện Chương trình của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Tân Trụ đã và đang bắt tay vào thực hiện CĐS trên các trụ cột chính, nhất là chính quyền số.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trịnh Phước Trung cho biết, về chính quyền số, thời gian qua, huyện đã triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã hoạt động ổn định, hỗ trợ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức hội, họp. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành giúp việc chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo được thuận lợi hơn; việc theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc của từng chuyên viên, quản lý công việc cơ quan cũng dễ dàng hơn.

Năm qua, huyện có trên 98% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Về tình hình sử dụng chữ ký số chuyên dùng, toàn huyện có 169 chứng thư số được cấp cho các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử có ký số đạt 99,95%.

Cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Trụ sử dụng hệ thông quản lý văn bản và điều hành

Đồng thời, phần mềm một cửa điện tử cũng được triển khai tại Trung tâm Hành chính công huyện. Đến nay, 100% cơ quan, ban, ngành huyện, xã, thị trấn phục vụ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng cho người dân, doanh nghiệp. Năm 2021, huyện có 12.018 hồ sơ nộp trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.174 hồ sơ được Trung tâm Hành chính công phối hợp Bưu điện tích cực hỗ trợ nộp trên cổng dịch vụ công kết hợp với tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính viễn thông. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn công bố trên cổng dịch vụ công của tỉnh được duy trì tốt với 99%, cơ bản đạt chỉ tiêu giai đoạn đề ra.

Anh Nguyễn Thanh Hoàng (quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ: “Từ TP.HCM xuống Tân Trụ mua đất, được cán bộ tại bộ phận "một cửa" của huyện hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tôi thấy rất tiện ích. Ngồi ở nhà, tôi truy cập Cổng dịch vụ công tra cứu dịch vụ theo yêu cầu và làm theo hướng dẫn thì có thể giải quyết được thủ tục hành chính, vừa tiết kiệm thời gian, đỡ phải đi xa”.

Để việc CĐS trên địa bàn huyện được đồng bộ và sớm hoàn thành, huyện Tân Trụ tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu CĐS trong các cơ quan nhà nước, thực hiện xây dựng chính quyền số của huyện./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết