Tiếng Việt | English

03/04/2018 - 19:23

Thái Trị xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An ngày càng khởi sắc. Tính đến nay, xã hoàn thành 12/19 tiêu chí (TC). Để đạt các TC còn lại, cả hệ thống chính trị và người dân địa phương phải nỗ lực, chung sức, đồng lòng thực hiện.

Kết cấu hạ tầng dần hoàn thiện

Thái Trị là xã biên giới của huyện Vĩnh Hưng. Trước đây, kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh còn yếu và thiếu nên đời sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những năm gần đây, nhờ Nhà nước quan tâm đầu tư và người dân địa phương đồng thuận, tham gia đóng góp nên kết cấu hạ tầng dần hoàn thiện, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Ông Lê Đình Lai, ngụ ấp Thái Quang, chia sẻ: “Những năm, qua việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Còn nay, các tuyến đường liên ấp, liên xã được đầu tư xây dựng khang trang nên việc đi lại và sản xuất thuận lợi hơn, đời sống người dân ngày càng nâng cao”.

Thái Trị có 14,4km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa

Thái Trị có 14,4km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa

Hiện nay, xã có 14,4km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, chiếm 77%; gần 60% tuyến đường liên ấp hoàn thành phần nền và được trải sỏi đỏ, đá xanh; 98% hộ dân sử dụng điện; 100% người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu, 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 95% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đầu người 38 triệu đồng/năm;... Chủ tịch UBND xã Thái Trị - Trần Văn Bằng cho biết: “Từ các chương trình, dự án được đầu tư và sự tham gia đóng góp của người dân, kết cấu hạ tầng của xã biên giới từng bước thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện”.

Còn nhiều khó khăn

Hiện, xã còn 7 TC chưa đạt: Cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, trường học, hộ nghèo, môi trường, giao thông, hệ thống chính trị. Để đạt các TC này, đòi hỏi sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương.

Mặc dù hệ thống giao thông dần hoàn thiện nhưng TC giao thông vẫn chưa đạt vì còn gần 5km đường liên xã chưa nhựa hóa, hơn 10km đường liên ấp chưa cứng hóa. Xã chưa có trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng, chỉ 3/5 ấp có nhà văn hóa, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân. Mặt khác, xã còn 65 hộ nghèo, chiếm 6,6%; 129 nhà tạm. Các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ có nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt bảo đảm 3 sạch, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch,... còn thấp.

Thái Trị còn 129 nhà tạm

Thái Trị còn 129 nhà tạm

Theo Chủ tịch UBND xã Thái Trị - Trần Văn Bằng, thời gian qua, chính quyền nỗ lực vận động, lồng ghép các nguồn vốn, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, vì là xã vùng sâu, biên giới, đời sống còn nhiều khó khăn nên nguồn vốn huy động trong nhân dân hạn chế, người dân chủ yếu góp công, hiến đất làm đường; còn nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn gần như không có. Kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ nguồn vốn được phân cấp hàng năm của địa phương, trong khi thực hiện các TC: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa cần nguồn kinh phí rất lớn.

Riêng các TC: Môi trường, hộ nghèo, nhà ở dân cư, địa phương có kế hoạch cụ thể và quyết tâm hoàn thành. Địa phương tiếp tục triển khai chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước sinh hoạt và chăn nuôi; tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường. Đối với TC hộ nghèo, nhà ở dân cư, địa phương nỗ lực huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ về khoa học - kỹ thuật, giống, vốn để phát triển sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả theo hướng liên kết, hợp tác bền vững; mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ nghèo không trông chờ, ỷ lại mà phải tự nỗ lực, vươn lên thoát nghèo.

Chặng đường về đích nông thôn mới của xã Thái Trị còn nhiều khó khăn. Bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, rất cần sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế./.

Văn Đát - Kiên Định

Chia sẻ bài viết