Tiếng Việt | English

06/09/2023 - 08:31

Thạnh Hóa chú trọng công tác phát triển đảng viên

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên (ĐV), thời gian qua, Đảng bộ huyện Thạnh Hóa luôn quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp ĐV nhằm tăng cường cho Đảng lực lượng kế thừa có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt.

Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên

Xác định công tác phát triển ĐV là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm bổ sung đội ngũ ĐV có chất lượng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngay từ đầu mỗi năm, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch tạo nguồn và phát triển ĐV; chỉ đạo kịp thời việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, nhất là quần chúng ở các chi bộ xã, thị trấn, học sinh THPT; đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng kết nạp ĐV cho từng đảng bộ, chi bộ, xem đây là một trong các chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện mở được 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với 140 quần chúng ưu tú tham dự.

Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa đã kết nạp được 21 đảng viên

Cùng với đó, các đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,... Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng ưu tú tích cực rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn phát triển ĐV, từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp được 60 ĐV, đạt 80% kế hoạch năm. Trong đó, có 18 ĐV là giáo viên, 12 ĐV là quần chúng ở địa bàn dân cư; 2 ĐV là học sinh,...

Đảng bộ xã Tân Đông là một trong những Đảng bộ sớm hoàn thành chỉ tiêu phát triển ĐV. Thời gian qua, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực về công tác phát triển ĐV. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã kết nạp 21/15 ĐV (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025). Riêng trong năm 2023, Đảng bộ xã kết nạp 4 ĐV, đạt 100% kế hoạch năm.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông - Bùi Văn Dũng cho biết: “Hàng năm, Đảng bộ xã đều xây dựng kế hoạch phát triển ĐV, phân công ĐV phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách; quan tâm đến đối tượng là cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ nữ; triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng và chú trọng công tác phát triển ĐV theo nghị quyết của Huyện ủy”.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh cũng được Đảng bộ huyện quan tâm, tạo điều kiện để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Những học sinh có quá trình phấn đấu, đạt thành tích xuất sắc, có sự đóng góp về nhiều mặt sẽ được nhà trường giới thiệu, bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thầy Nguyễn Minh Chí - đảng ủy viên Đảng bộ Trường THPT Thạnh Hóa, thông tin: “Năm 2023, Đảng bộ trường được giao chỉ tiêu kết nạp 5 ĐV. Đến nay, Đảng bộ trường đã kết nạp được 3 ĐV, trong đó, có 2 ĐV là học sinh. Thời gian tới, Đảng bộ trường tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển ĐV, đặc biệt là phát triển ĐV trong học sinh; tập trung chọn người đủ đức, đủ tài để nâng cao chất lượng ĐV của Đảng bộ”.

Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ tháng 5/2023, em Ngô Lâm Gia Nguyên (SN 2005) - học sinh Trường THPT Thạnh Hóa, bộc bạch: “Em rất tự hào khi được kết nạp vào Đảng. Đây là động lực để em tiếp tục tu dưỡng đạo đức, phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai”.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm

Để tăng cường lãnh đạo công tác phát triển ĐV, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, ĐV trong công tác phát triển Đảng; tập trung tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phát triển ĐV từ nguồn đoàn viên là học sinh THPT, thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, bộ đội xuất ngũ, người lao động trong các doanh nghiệp,... Đồng thời, huyện tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tích cực gieo thêm những “hạt giống đỏ”.

Đảng bộ Trường THPT Thạnh Hóa làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thạnh Hóa - Nguyễn Quốc Đạt, bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác tạo nguồn, phát triển ĐV của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một vài cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; một vài cấp ủy Đảng chưa chủ động trong xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển ĐV cụ thể từng năm và nhiệm kỳ nên còn sót nguồn, nguồn không liên tục. Mặt khác, nguồn phát triển ĐV ở cơ sở còn khó khăn do đoàn viên, thanh niên có trình độ phần lớn đi học, làm ăn xa và quần chúng chưa tha thiết vào Đảng.

“Thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển ĐV năm 2023 bảo đảm chỉ tiêu đề ra. Trong công tác phát triển ĐV phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần coi công tác phát triển ĐV là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của cấp ủy và của mỗi ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Cấp ủy phải có kế hoạch cụ thể hàng năm và từng tháng đều có nhận định tình hình phát triển ĐV của địa phương, đơn vị. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò của mình, tập trung đổi mới nội dung hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và phấn đấu trở thành đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp” - ông Nguyễn Quốc Đạt cho biết./.

Bùi Tùng - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết