Tiếng Việt | English

19/05/2023 - 12:25

Thạnh Hóa: Chuyển biến qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An có những việc làm cụ thể, sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và quần chúng nhân dân.

Tạo sự lan tỏa sâu, rộng

Hàng năm, Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể CBĐV, quần chúng nhân dân. Các đảng bộ, chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với tình hình thực tế địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, thông qua các hội nghị trực tuyến của Trung ương, tỉnh, huyện và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban, các cuộc họp ấp, khu phố,... các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức quán triệt, học tập cho hàng ngàn lượt CBĐV và quần chúng nhân dân tham gia; tuyên truyền hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo CBĐV, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

Mô hình Tuyến đường hoa của Đảng bộ xã Thủy Tây góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Qua quán triệt, có nhiều tập thể, cá nhân đăng ký học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương. Điển hình là các mô hình: Giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững của Đảng ủy khối Vận; Mỗi tuần một địa chỉ giúp dân của Đồn Biên phòng Thuận Bình; Hũ gạo tình thương, Tiết kiệm chi tiêu cá nhân mua bảo hiểm y tế hỗ trợ cho gia đình khó khăn hay Học bổng ước mơ xanh của Đảng ủy xã Thuận Nghĩa Hòa,...

Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thu Trinh cho biết: “Công tác triển khai, cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của tỉnh và huyện, phù hợp tình hình thực tiễn. Việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của CBĐV, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; giảm phiền hà, bức xúc cho người dân trên địa bàn; giúp CBĐV nhận thức đầy đủ hơn, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Trên cơ sở những nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ từ huyện đến cơ sở.

Huyện Thạnh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các khẩu hiệu, panô, áp phích đặt tại khu vực tập trung đông dân cư và các trục đường giao thông chính

Song song đó, công tác thông tin, tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương được tiến hành thường xuyên, sâu, rộng, có hệ thống bằng hình thức phong phú như tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh; trang thông tin điện tử Huyện ủy, UBND huyện; bản tin công tác tuyên giáo hàng tháng; mạng xã hội; trang, nhóm Facebook công khai thuộc Ban Chỉ đạo 35 huyện. Đồng thời, huyện tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chính trị, lồng ghép trong các chương trình văn hóa - văn nghệ; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Bác; tuyên truyền trực quan bằng các khẩu hiệu, panô, áp phích đặt tại khu vực tập trung đông dân cư, trục đường giao thông chính, trường học,... trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, thông qua sinh hoạt chi bộ, nội dung chuyên đề được các cấp ủy Đảng quán triệt đến CBĐV. Từng chi bộ rút ra những bài học có ý nghĩa sâu sắc và vận dụng vào thực tiễn công tác, sinh hoạt thường ngày.

Huyện Thạnh Hóa đẩy mạnh các phong trào thể dục - thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại (Ảnh: Ngọc Như)

Nhìn chung, qua 2 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giúp CBĐV và nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tự học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong công việc, CBĐV luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, CBĐV và nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu, rộng trong toàn huyện. Qua đó, tạo động lực quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra” - Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thu Trinh cho biết thêm./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết